508

Loop Detected

Officiell
Slinga upptäckt

Specifikation av HTTP-statuskoden 508

Statuskoden 508 Loop Detected anger att servern har avbrutit en operation eftersom den har stött på en oändlig slinga när den har behandlat en begäran med

Källa / Citat från: HTTP-statuskoden 508 Loop Detected anges i avsnitt 7.2 i RFC5842.

Hur skickar man en 508-statuskod med PHP?

För att kasta HTTP-statuskoden 508 på en webbsida kan PHP-funktionen http_response_code användas. Syntaxen är följande: http_response_code(508) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testa HTTP-statuskoden 508

För att kunna visa HTTP-statuskoden (i det här fallet 508 Loop Detected) och annan information på klientsidan måste utvecklingskonsolen öppnas med F12. Navigera sedan till fliken "Network" (nätverk). Nu kan sidan öppnas, webbplatsen (exempel index.php) ska vara synlig i fliken nätverk. Denna måste väljas och sedan måste avsnittet Herder väljas. Användaren kommer då att se följande resultat:

Statuskod 508 Loop Detected
Översikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=508
Status: 508 Loop Detected
Dessa: Network
IP-adress: XX.XX.XX.XX
Statuskod 508 Loop Detected

Hur löser jag problemet med statuskoden 508?

HTTP-statuskoden 508 Loop Detected returneras vanligtvis av en webbserver när den upptäcker att begäran skulle orsaka en oändlig slinga. Om du får det här felet betyder det att det förmodligen finns ett problem med konfigurationen av din webbplats eller med den kod som körs av din webbserver.

För att lösa felet måste du först identifiera orsaken till problemet. Det kan finnas ett fel i .htaccess-filen som orsakar en oändlig slinga, eller så kan det finnas ett fel i koden på din webbplats som gör att en viss begäran skickas till servern om och om igen.

Några steg du kan ta för att åtgärda felet:

  1. Kontrollera .htaccess-filen: Om du använder rewrite-regler i din .htaccess-fil, kontrollera dem noggrant för att se till att de inte orsakar en oändlig loop. Du kan behöva ta bort eller justera vissa regler för att åtgärda problemet.Kontrollera koden på din webbplats: Kolla efter slingor eller upprepade förfrågningar i din webbplats kod som kan orsaka en oändlig slinga. När du har identifierat problemet justerar du koden i enlighet med detta.
  2. Använd felsökningsverktyg: Använd felsökningsverktyg som webbläsarens utvecklarkonsol eller loggningsfunktioner i webbservern för att lokalisera problemet. Kontrollera utdata för att se vilka förfrågningar som skickas om och om igen och använd denna information för att identifiera problemet.
  3. Kontakta din webbhotellleverantör: Om du fortfarande har problem med att åtgärda felet, kontakta din webbhotellleverantör eller en erfaren utvecklare som kan hjälpa dig att lösa problemet.

Du kan kontrollera din .htaccess-filen, koden på din webbplats och genom att använda felsökningsverktyg bör du kunna identifiera och åtgärda felet som utlöser HTTP-statuskod 508 Loop Detected.

Om du skriver följande kod i din .htaccess-filen kommer den att utlösa HTTP-statuskod 508 Loop Detected.

.htaccess-filen
RewriteEngine On RewriteRule ^(.*)$ $1

Testa inte i produktionsmiljöer!

Så här skapar du en egen felsida för statuskoden 508

Det är relativt enkelt att skapa en egen 508 Loop Detected-felsida med både Apache- och NGINX-webbservrarna.

Apache Webserver

Webbservern "Apache" är en av de vanligaste webbservrarna på Internet. För att skapa en egen 508 Loop Detected-felsida i "Apache" måste följande ändring göras i följande fil.

File: .htaccess
ErrorDocument 508 /errors/508.html

NGINX Webserver

I likhet med webbservern Apache används NGINX i stor utsträckning på Internet. För att skapa en egen 508 Loop Detected-felsida i "NGINX" måste följande ändring göras i följande fil.

File: sites-enabled/default
error_page 508 /508.html;
location = /508.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Webbläsarnas kompatibilitet med statuskoden 508

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Konstanter i programmeringsspråk

http.StatusLoopDetected
Response::HTTP_LOOP_DETECTED
:loop_detected

Exempel för "Client request" och "Server response" med HTTP-statuskod 508

Client request:

GET /recursive-resource.php HTTP/1.1
Host: www.example.org

Server response:

HTTP/1.1 508 Loop Detected
Content-Type: text/plain

Error: Infinite loop detected while processing the request for /recursive-resource.php.

Underhållande memes om HTTP-statuskoden 508

🐕 Dog Memes (Statuskod 508)

🐈 Cat Memes (Statuskod 508)

Författare: Tony Brüser
Författare: Tony Brüser

Tony Brüser är en entusiastisk webbutvecklare med en förkärlek för HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub