499

Client Closed Request

Inofficiell (nginx)
klienten avslutade begäran innan servern kunde skicka ett svar.

Allmän förklaring av statuskoden 499

HTTP-statuskoden 499 Client Closed Request är en inofficiell statuskod som används specifikt av nginx webbserver. Den uppstår när klienten (dvs. webbläsaren eller ett annat klientprogram) avslutar anslutningen till servern innan servern har kunnat behandla begäran fullständigt och skicka ett svar. Detta kan ske av olika anledningar, t.ex. om användaren avbryter begäran genom att ladda om sidan eller klicka på en annan länk innan servern har svarat. Det kan också bero på nätverksproblem eller timeout för klienten. Eftersom det är en inofficiell statuskod är den inte en del av HTTP-standardprotokollet, utan en specifik implementering av nginx för att flagga sådana händelser.

Specifikation av HTTP-statuskoden 499

pågående arbete

Källa / Citat från: HTTP-statuskoden 499 Client Closed Request anges i avsnitt 499 i HTTP NGINX.

Hur skickar man en 499-statuskod med PHP?

För att kasta HTTP-statuskoden 499 på en webbsida kan PHP-funktionen http_response_code användas. Syntaxen är följande: http_response_code(499) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testa HTTP-statuskoden 499

För att kunna visa HTTP-statuskoden (i det här fallet 499 Client Closed Request) och annan information på klientsidan måste utvecklingskonsolen öppnas med F12. Navigera sedan till fliken "Network" (nätverk). Nu kan sidan öppnas, webbplatsen (exempel index.php) ska vara synlig i fliken nätverk. Denna måste väljas och sedan måste avsnittet Herder väljas. Användaren kommer då att se följande resultat:

Statuskod 499 Client Closed Request
Översikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=499
Status: 499 Client Closed Request
Dessa: Network
IP-adress: XX.XX.XX.XX
Statuskod 499 Client Closed Request

Hur löser jag problemet med statuskoden 499?

HTTP-statuskoden 499 Client Closed Request, en inofficiell statuskod som används av webbservern nginx, signalerar att klienten har avbrutit anslutningen innan servern kunde behandla begäran fullständigt. Detta fenomen kan tillskrivas flera orsaker, som kan finnas på både klient- och serversidan.

Möjliga orsaker:

  • Användaråtgärd: Användaren avbryter begäran genom att ladda om sidan, navigera till en annan sida eller stänga webbläsaren innan servern kan svara.
  • Timeout på klientsidan: Klienten skickar en begäran och väntar under en viss tid på ett svar. Om servern inte svarar inom denna tid avbryter klienten begäran.
  • Nätverksproblem: Instabila nätverksanslutningar eller fel kan göra att anslutningen mellan klient och server avbryts.
  • Serveröverbelastning: Hög serveranvändning kan öka behandlingstiden för förfrågningar, vilket i sin tur kan leda till timeouts på klientsidan.

Lösningar:

  • Optimera serverns prestanda: Förbättringar av serverns konfiguration och hårdvara kan bidra till att minska svarstiderna. Detta inkluderar skalning av serverresurser, cachning av innehåll och optimering av databasfrågor.
  • Justera klientens timeout: Genom att förlänga timeoutvärdena på klientsidan kan servern ges mer tid att svara på förfrågningar, vilket minskar risken för ett 499 Client Closed Request-fel.
  • Stabilisera nätverksanslutningen: Genom att kontrollera och förbättra nätverksinfrastrukturen mellan klient och server kan man minimera antalet anslutningsavbrott.
  • Övervakning och loggning: Genom att implementera verktyg för övervakning och loggning kan man identifiera orsaker till 499 Client Closed Request-fel. Genom att analysera serverloggar kan flaskhalsar eller felkällor upptäckas och åtgärdas.

Det är viktigt att notera att statuskoden 499 Client Closed Request är specifik för nginx och därför kräver särskild hantering som är anpassad till respektive servermiljö och de specifika kraven för webbapplikationen. Ett nära samarbete mellan webbutvecklare, nätverksadministratörer och serveradministratörer är avgörande för att hitta en effektiv lösning på problemet och förbättra användarupplevelsen.

Webbläsarnas kompatibilitet med statuskoden 499

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Författare: Tony Brüser
Författare: Tony Brüser

Tony Brüser är en entusiastisk webbutvecklare med en förkärlek för HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub