530

Error 530

Inofficiell (Cloudflare)
HTTP-fel 530 returneras och ett 1XXX-fel visas.

Specifikation av HTTP-statuskoden 530

pågående arbete

Hur skickar man en 530-statuskod med PHP?

För att kasta HTTP-statuskoden 530 på en webbsida kan PHP-funktionen http_response_code användas. Syntaxen är följande: http_response_code(530) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testa HTTP-statuskoden 530

För att kunna visa HTTP-statuskoden (i det här fallet 530 Error 530) och annan information på klientsidan måste utvecklingskonsolen öppnas med F12. Navigera sedan till fliken "Network" (nätverk). Nu kan sidan öppnas, webbplatsen (exempel index.php) ska vara synlig i fliken nätverk. Denna måste väljas och sedan måste avsnittet Herder väljas. Användaren kommer då att se följande resultat:

Statuskod 530 Error 530
Översikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=530
Status: 530 Error 530
Dessa: Network
IP-adress: XX.XX.XX.XX
Statuskod 530 Error 530

Webbläsarnas kompatibilitet med statuskoden 530

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Författare: Tony Brüser
Författare: Tony Brüser

Tony Brüser är en entusiastisk webbutvecklare med en förkärlek för HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub