525

SSL Handshake Failed

Inofficiell (Cloudflare)
Cloudflare kunde inte förhandla om en SSL/TLS-handskakning med ursprungsservern.

Specifikation av HTTP-statuskoden 525

pågående arbete

Hur skickar man en 525-statuskod med PHP?

För att kasta HTTP-statuskoden 525 på en webbsida kan PHP-funktionen http_response_code användas. Syntaxen är följande: http_response_code(525) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testa HTTP-statuskoden 525

För att kunna visa HTTP-statuskoden (i det här fallet 525 SSL Handshake Failed) och annan information på klientsidan måste utvecklingskonsolen öppnas med F12. Navigera sedan till fliken "Network" (nätverk). Nu kan sidan öppnas, webbplatsen (exempel index.php) ska vara synlig i fliken nätverk. Denna måste väljas och sedan måste avsnittet Herder väljas. Användaren kommer då att se följande resultat:

Statuskod 525 SSL Handshake Failed
Översikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=525
Status: 525 SSL Handshake Failed
Dessa: Network
IP-adress: XX.XX.XX.XX
Statuskod 525 SSL Handshake Failed

Webbläsarnas kompatibilitet med statuskoden 525

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Författare: Tony Brüser
Författare: Tony Brüser

Tony Brüser är en entusiastisk webbutvecklare med en förkärlek för HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub