423

Locked

Officiell
Resursen är låst

Specifikation av HTTP-statuskoden 423

Statuskoden 423 Locked innebär att käll- eller målresursen för en metod är låst. Detta svar SKA innehålla en lämplig för- eller eftervillkorskod, t.ex. "lock-token-submitted" eller "no-conflicting-lock".

Källa / Citat från: HTTP-statuskoden 423 Locked anges i avsnitt 11.3 i RFC4918.

Hur skickar man en 423-statuskod med PHP?

För att kasta HTTP-statuskoden 423 på en webbsida kan PHP-funktionen http_response_code användas. Syntaxen är följande: http_response_code(423) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testa HTTP-statuskoden 423

För att kunna visa HTTP-statuskoden (i det här fallet 423 Locked) och annan information på klientsidan måste utvecklingskonsolen öppnas med F12. Navigera sedan till fliken "Network" (nätverk). Nu kan sidan öppnas, webbplatsen (exempel index.php) ska vara synlig i fliken nätverk. Denna måste väljas och sedan måste avsnittet Herder väljas. Användaren kommer då att se följande resultat:

Statuskod 423 Locked
Översikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=423
Status: 423 Locked
Dessa: Network
IP-adress: XX.XX.XX.XX
Statuskod 423 Locked

Så här skapar du en egen felsida för statuskoden 423

Det är relativt enkelt att skapa en egen 423 Locked-felsida med både Apache- och NGINX-webbservrarna.

Apache Webserver

Webbservern "Apache" är en av de vanligaste webbservrarna på Internet. För att skapa en egen 423 Locked-felsida i "Apache" måste följande ändring göras i följande fil.

File: .htaccess
ErrorDocument 423 /errors/423.html

NGINX Webserver

I likhet med webbservern Apache används NGINX i stor utsträckning på Internet. För att skapa en egen 423 Locked-felsida i "NGINX" måste följande ändring göras i följande fil.

File: sites-enabled/default
error_page 423 /423.html;
location = /423.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Webbläsarnas kompatibilitet med statuskoden 423

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstanter i programmeringsspråk

http.StatusLocked
Response::HTTP_LOCKED
http.HTTPStatus.LOCKED
:locked

Underhållande memes om HTTP-statuskoden 423

Författare: Tony Brüser
Författare: Tony Brüser

Tony Brüser är en entusiastisk webbutvecklare med en förkärlek för HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub