494

Request header too large

Inofficiell (nginx)
Klienten har antingen skickat en för stor HTTP-förfrågan eller så är de överförda HTTP-huvudena för långa.

Allmän förklaring av statuskoden 494

pågående arbete

Specifikation av HTTP-statuskoden 494

pågående arbete

Källa / Citat från: HTTP-statuskoden 494 Request header too large anges i avsnitt Module ngx_http_core_module i HTTP NGINX.

Hur skickar man en 494-statuskod med PHP?

För att kasta HTTP-statuskoden 494 på en webbsida kan PHP-funktionen http_response_code användas. Syntaxen är följande: http_response_code(494) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testa HTTP-statuskoden 494

För att kunna visa HTTP-statuskoden (i det här fallet 494 Request header too large) och annan information på klientsidan måste utvecklingskonsolen öppnas med F12. Navigera sedan till fliken "Network" (nätverk). Nu kan sidan öppnas, webbplatsen (exempel index.php) ska vara synlig i fliken nätverk. Denna måste väljas och sedan måste avsnittet Herder väljas. Användaren kommer då att se följande resultat:

Statuskod 494 Request header too large
Översikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=494
Status: 494 Request header too large
Dessa: Network
IP-adress: XX.XX.XX.XX
Statuskod 494 Request header too large

Webbläsarnas kompatibilitet med statuskoden 494

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Författare: Tony Brüser
Författare: Tony Brüser

Tony Brüser är en entusiastisk webbutvecklare med en förkärlek för HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub