226

IM Used

Officiell
servern har uppfyllt en begäran om resursen och svaret är en representation av resultatet av en eller flera instansmanipulationer som tillämpats på den aktuella instansen.

Specifikation av HTTP-statuskoden 226

Servern har uppfyllt en GET-förfrågan för resursen, och svaret är en representation av resultatet av en eller flera instansmanipulationer som tillämpas på den aktuella instansen. Den faktiska aktuella instansen kan inte vara tillgänglig annat än genom att kombinera detta svar med andra tidigare eller framtida svar, i enlighet med vad som är lämpligt för den eller de specifika instansmanipulationerna. Om så är fallet, är rubrikerna för den resulterande instansen resultatet av att kombinera rubrikerna från status-226 IM Used-svaret och de andra instanserna, enligt reglerna i avsnitt 13.5.3 i HTTP/1.1-specifikationen [10].

Förfrågan MÅSTE innehålla ett A-IM-huvudfält som listar minst en instans-manipulering. Svaret MÅSTE innehålla ett Etag-huvudfält som anger entitetstaggen för den aktuella instansen.

Ett svar som tas emot med statuskoden 226 IM Used KAN lagras av en cache och användas som svar på en efterföljande begäran, med förbehåll för http-expirationsmekanismen och eventuella Cache-Control-huvuden samt kraven i avsnitt 10.6.

Ett svar som tas emot med statuskoden 226 IM Used KAN användas av en cache, tillsammans med en cache-post för basinstansen, för att skapa en cache-post för den aktuella instansen.

Källa / Citat från: HTTP-statuskoden 226 IM Used anges i avsnitt 10.4.1 i RFC3229.

HTTP-protokoll

pågående arbete

Hur skickar man en 226-statuskod med PHP?

För att kasta HTTP-statuskoden 226 på en webbsida kan PHP-funktionen http_response_code användas. Syntaxen är följande: http_response_code(226) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testa HTTP-statuskoden 226

För att kunna visa HTTP-statuskoden (i det här fallet 226 IM Used) och annan information på klientsidan måste utvecklingskonsolen öppnas med F12. Navigera sedan till fliken "Network" (nätverk). Nu kan sidan öppnas, webbplatsen (exempel index.php) ska vara synlig i fliken nätverk. Denna måste väljas och sedan måste avsnittet Herder väljas. Användaren kommer då att se följande resultat:

Statuskod 226 IM Used
Översikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=226
Status: 226 IM Used
Dessa: Network
IP-adress: XX.XX.XX.XX
Statuskod 226 IM Used

Webbläsarnas kompatibilitet med statuskoden 226

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstanter i programmeringsspråk

http.StatusIMUsed
Response::HTTP_IM_USED
:im_used

Underhållande memes om HTTP-statuskoden 226

Författare: Tony Brüser
Författare: Tony Brüser

Tony Brüser är en entusiastisk webbutvecklare med en förkärlek för HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub