412

Precondition Failed

Officiell Koder för understatus
Förutsättningarna var inte tillfredsställande, begäran var inte framgångsrik.

Specifikation av HTTP-statuskoden 412

Statuskoden 412 Precondition Failed anger att ett eller flera villkor som anges i fältet för huvudet på begäran har utvärderats som falska när de testades på servern. Denna svarskod gör det möjligt för klienten att ställa villkor för det aktuella resurstillståndet (dess aktuella representationer och metadata) och på så sätt förhindra att begäran tillämpas om målresursen befinner sig i ett oväntat tillstånd.

Källa / Citat från: HTTP-statuskoden 412 Precondition Failed anges i avsnitt 4.2 i RFC7232.

Hur skickar man en 412-statuskod med PHP?

För att kasta HTTP-statuskoden 412 på en webbsida kan PHP-funktionen http_response_code användas. Syntaxen är följande: http_response_code(412) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testa HTTP-statuskoden 412

För att kunna visa HTTP-statuskoden (i det här fallet 412 Precondition Failed) och annan information på klientsidan måste utvecklingskonsolen öppnas med F12. Navigera sedan till fliken "Network" (nätverk). Nu kan sidan öppnas, webbplatsen (exempel index.php) ska vara synlig i fliken nätverk. Denna måste väljas och sedan måste avsnittet Herder väljas. Användaren kommer då att se följande resultat:

Statuskod 412 Precondition Failed
Översikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=412
Status: 412 Precondition Failed
Dessa: Network
IP-adress: XX.XX.XX.XX
Statuskod 412 Precondition Failed

Hur löser jag problemet med statuskoden 412?

1. förstå orsaken

Kontrollera precondition-headern: Identifiera först vilket precondition som angavs i headern för din begäran och som inte uppfylldes. Det kan vara en If-Match, If-None-Match, If-Modified-Since, If-Unmodified-Since eller en If-Range header.

2. Kontrollera resursens metadata

E-Tag och Last-Modified header: Kontrollera metadata för den begärda resursen. Jämför värdet för E-Tag eller datumet för Last-Modified för resursen med det värde som anges i begäran för att identifiera avvikelser.

3. Korrigera begäran

Justera rubrikerna: Om kontrollen visar att värdena i begäran inte överensstämmer med resursens aktuella status ska du justera dem i enlighet med detta.

Ta bort onödiga rubriker: I vissa fall kan det vara bra att ta bort vissa villkorliga rubriker om de inte är absolut nödvändiga för begäran.

4. Cachehantering

Cachekontroll: Kontrollera att begäran inte påverkas av en cachad status för resursen. Om det behövs rensar du cacheminnet eller använder Cache-Control-headers för att kringgå cacheminnet.

5. Serverkonfiguration

Kontroll av konfiguration: Kontrollera om det finns några särskilda regler eller konfigurationer på servern som kan leda till problemet, särskilt i samband med behandling av villkorliga förfrågningar.

6. Kommunikation med API-/serverutvecklaren

Dokumentation och support: Om problemet kvarstår ska du läsa API- eller serverdokumentationen och vid behov kontakta supporten eller utvecklargruppen för ytterligare hjälp.

7. Felhantering i applikationen

Robust felhantering: Implementera robust felhantering i din applikation för att svara på lämpligt sätt på statuskod 412 Precondition Failed, t.ex. genom att skicka begäran igen med anpassade rubriker eller genom att meddela användaren om felet.

8. Testning och övervakning

Omfattande testning: Testa din applikation under olika förhållanden för att säkerställa att den reagerar korrekt på 412 Precondition Failed-fel.

Övervakning: Använd övervakningsverktyg för att upptäcka och analysera sådana fel så att du kan reagera proaktivt på problem.

Övervakning: Använd övervakningsverktyg för att upptäcka och analysera sådana fel så att du kan reagera proaktivt på problem.

Så här skapar du en egen felsida för statuskoden 412

Det är relativt enkelt att skapa en egen 412 Precondition Failed-felsida med både Apache- och NGINX-webbservrarna.

Apache Webserver

Webbservern "Apache" är en av de vanligaste webbservrarna på Internet. För att skapa en egen 412 Precondition Failed-felsida i "Apache" måste följande ändring göras i följande fil.

File: .htaccess
ErrorDocument 412 /errors/412.html

NGINX Webserver

I likhet med webbservern Apache används NGINX i stor utsträckning på Internet. För att skapa en egen 412 Precondition Failed-felsida i "NGINX" måste följande ändring göras i följande fil.

File: sites-enabled/default
error_page 412 /412.html;
location = /412.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Webbläsarnas kompatibilitet med statuskoden 412

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstanter i programmeringsspråk

HttpStatusCode.PreconditionFailed
http.StatusPreconditionFailed
Response::HTTP_PRECONDITION_FAILED
httplib.PRECONDITION_FAILED
http.client.PRECONDITION_FAILED
http.HTTPStatus.PRECONDITION_FAILED
:precondition_failed

Understatuskoder till 412 Statuskod

Substatuskoder är rent tekniska och ska aldrig skickas till användaren. Om t.ex. statuskod 412.1 visas kan det loggas, men statuskod 412 skickas till användaren.:
412.0 Precondition failed
HTTP IIS, Inofficiell

Underhållande memes om HTTP-statuskoden 412

Författare: Tony Brüser
Författare: Tony Brüser

Tony Brüser är en entusiastisk webbutvecklare med en förkärlek för HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub