199

Miscellaneous Warning

Officiell Deprecated
En ospecifik varning

Specifikation av HTTP-statuskoden 199

Varningstexten kan innehålla godtycklig information som ska presenteras för en mänsklig användare eller loggas. Ett system som tar emot denna varning MÅSTE INTE vidta någon automatiserad åtgärd, förutom att presentera varningen för användaren.

Källa / Citat från: HTTP-statuskoden 199 Miscellaneous Warning anges i avsnitt 5.5.5 i RFC7234.

HTTP-protokoll

pågående arbete

Hur skickar man en 199-statuskod med PHP?

För att kasta HTTP-statuskoden 199 på en webbsida kan PHP-funktionen http_response_code användas. Syntaxen är följande: http_response_code(199) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testa HTTP-statuskoden 199

För att kunna visa HTTP-statuskoden (i det här fallet 199 Miscellaneous Warning) och annan information på klientsidan måste utvecklingskonsolen öppnas med F12. Navigera sedan till fliken "Network" (nätverk). Nu kan sidan öppnas, webbplatsen (exempel index.php) ska vara synlig i fliken nätverk. Denna måste väljas och sedan måste avsnittet Herder väljas. Användaren kommer då att se följande resultat:

Statuskod 199 Miscellaneous Warning
Översikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=199
Status: 199 Miscellaneous Warning
Dessa: Network
IP-adress: XX.XX.XX.XX
Statuskod 199 Miscellaneous Warning

Webbläsarnas kompatibilitet med statuskoden 199

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Underhållande memes om HTTP-statuskoden 199

Författare: Tony Brüser
Författare: Tony Brüser

Tony Brüser är en entusiastisk webbutvecklare med en förkärlek för HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub