496

SSL Certificate Required

Inofficiell (nginx)
Förfrågan som inte innehåller ett SSL-certifikat, trots att ett sådant krävs.

Specifikation av HTTP-statuskoden 496

pågående arbete

Källa / Citat från: HTTP-statuskoden 496 SSL Certificate Required anges i avsnitt Module ngx_http_ssl_module i HTTP NGINX.

Hur skickar man en 496-statuskod med PHP?

För att kasta HTTP-statuskoden 496 på en webbsida kan PHP-funktionen http_response_code användas. Syntaxen är följande: http_response_code(496) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testa HTTP-statuskoden 496

För att kunna visa HTTP-statuskoden (i det här fallet 496 SSL Certificate Required) och annan information på klientsidan måste utvecklingskonsolen öppnas med F12. Navigera sedan till fliken "Network" (nätverk). Nu kan sidan öppnas, webbplatsen (exempel index.php) ska vara synlig i fliken nätverk. Denna måste väljas och sedan måste avsnittet Herder väljas. Användaren kommer då att se följande resultat:

Statuskod 496 SSL Certificate Required
Översikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=496
Status: 496 SSL Certificate Required
Dessa: Network
IP-adress: XX.XX.XX.XX
Statuskod 496 SSL Certificate Required

Webbläsarnas kompatibilitet med statuskoden 496

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Författare: Tony Brüser
Författare: Tony Brüser

Tony Brüser är en entusiastisk webbutvecklare med en förkärlek för HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub