527

Railgun Error

Inofficiell (Cloudflare)
Anslutningen mellan Cloudflare och Railgun-servern avbruten

Specifikation av HTTP-statuskoden 527

pågående arbete

Hur skickar man en 527-statuskod med PHP?

För att kasta HTTP-statuskoden 527 på en webbsida kan PHP-funktionen http_response_code användas. Syntaxen är följande: http_response_code(527) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testa HTTP-statuskoden 527

För att kunna visa HTTP-statuskoden (i det här fallet 527 Railgun Error) och annan information på klientsidan måste utvecklingskonsolen öppnas med F12. Navigera sedan till fliken "Network" (nätverk). Nu kan sidan öppnas, webbplatsen (exempel index.php) ska vara synlig i fliken nätverk. Denna måste väljas och sedan måste avsnittet Herder väljas. Användaren kommer då att se följande resultat:

Statuskod 527 Railgun Error
Översikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=527
Status: 527 Railgun Error
Dessa: Network
IP-adress: XX.XX.XX.XX
Statuskod 527 Railgun Error

Webbläsarnas kompatibilitet med statuskoden 527

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Författare: Tony Brüser
Författare: Tony Brüser

Tony Brüser är en entusiastisk webbutvecklare med en förkärlek för HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub