507

Insufficient Storage

Officiell
Inget minne tillgängligt

Specifikation av HTTP-statuskoden 507

Statuskoden 507 Insufficient Storage innebär att metoden inte kunde utföras på resursen eftersom servern inte kan lagra den representation som behövs för att slutföra begäran. Detta tillstånd anses vara tillfälligt. Om den begäran som fick den här statuskoden var resultatet av en användaråtgärd, får begäran INTE upprepas förrän den begärs av en separat användaråtgärd.

Källa / Citat från: HTTP-statuskoden 507 Insufficient Storage anges i avsnitt 11.5 i RFC4918.

Hur skickar man en 507-statuskod med PHP?

För att kasta HTTP-statuskoden 507 på en webbsida kan PHP-funktionen http_response_code användas. Syntaxen är följande: http_response_code(507) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testa HTTP-statuskoden 507

För att kunna visa HTTP-statuskoden (i det här fallet 507 Insufficient Storage) och annan information på klientsidan måste utvecklingskonsolen öppnas med F12. Navigera sedan till fliken "Network" (nätverk). Nu kan sidan öppnas, webbplatsen (exempel index.php) ska vara synlig i fliken nätverk. Denna måste väljas och sedan måste avsnittet Herder väljas. Användaren kommer då att se följande resultat:

Statuskod 507 Insufficient Storage
Översikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=507
Status: 507 Insufficient Storage
Dessa: Network
IP-adress: XX.XX.XX.XX
Statuskod 507 Insufficient Storage

Hur löser jag problemet med statuskoden 507?

HTTP-statuskoden 507 Insufficient Storage står för (Insufficient memory) och används för att ange att servern inte kan uppfylla begäran eftersom den saknar det minne som krävs. Den här statuskoden används vanligtvis av webbservrar för att ange att de inte kan lagra data som krävs för att behandla begäran.

För att åtgärda HTTP-statuskod 507 Insufficient Storage finns det flera möjliga metoder du kan prova:

  1. Kontrollera det tillgängliga minnet: Kontrollera att det finns tillräckligt med minne på servern för att lagra de data som krävs. Du kan kontrollera detta genom att ansluta till servern och kontrollera det tillgängliga utrymmet. Om det är ont om utrymme bör du ta bort onödiga filer eller lägga till ytterligare utrymme.
  2. Kontrollera databasen: Om din server använder en databas bör du se till att databasen har tillräckligt med utrymme. Kontrollera databasens storlek och, vid behov, det tillgängliga utrymmet på databasservern. Om databasen begränsar lagringsutrymmet kan du ta bort gamla eller onödiga data eller öka databasens lagringsutrymme.
  3. Kontrollera konfigurationen av serverprogramvaran: Ibland kan vissa konfigurationsinställningar göra att servern inte har tillräckligt med lagringsutrymme. Kontrollera konfigurationsfilerna för din serverprogramvara för att säkerställa att alla inställningar är korrekta och att tillräckligt med minne är allokerat.
  4. Kontrollera kvotgränserna: I vissa fall kan statuskod 507 Insufficient Storage visas när kvotgränserna för din server har uppnåtts. Detta kan till exempel vara fallet om din hostingleverantör har fastställt vissa gränser för lagringsutrymme eller dataöverföring. Kontakta din hostingleverantör för att kontrollera om så är fallet och fråga hur du kan öka gränserna.
  5. Effektivisera lagringsanvändningen: Kontrollera hur du kan använda det tillgängliga lagringsutrymmet mer effektivt. Du kan t.ex. ta bort oanvända filer, komprimera filer eller optimera databasen för att spara utrymme. Effektiv minnesanvändning kan hjälpa till att förhindra att statuskod 507 Insufficient Storage återkommer.

Det är viktigt att notera att de exakta stegen för att åtgärda HTTP-statuskod 507 Insufficient Storage kan variera beroende på din specifika serverkonfiguration och de tekniker som används. Det är tillrådligt att konsultera dokumentationen för din serverprogramvara eller kontakta din hostingleverantörs tekniska support för ytterligare specifik vägledning som är skräddarsydd för din situation.

Så här skapar du en egen felsida för statuskoden 507

Det är relativt enkelt att skapa en egen 507 Insufficient Storage-felsida med både Apache- och NGINX-webbservrarna.

Apache Webserver

Webbservern "Apache" är en av de vanligaste webbservrarna på Internet. För att skapa en egen 507 Insufficient Storage-felsida i "Apache" måste följande ändring göras i följande fil.

File: .htaccess
ErrorDocument 507 /errors/507.html

NGINX Webserver

I likhet med webbservern Apache används NGINX i stor utsträckning på Internet. För att skapa en egen 507 Insufficient Storage-felsida i "NGINX" måste följande ändring göras i följande fil.

File: sites-enabled/default
error_page 507 /507.html;
location = /507.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Webbläsarnas kompatibilitet med statuskoden 507

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Konstanter i programmeringsspråk

http.StatusInsufficientStorage
Response::HTTP_INSUFFICIENT_STORAGE
:insufficient_storage

Underhållande memes om HTTP-statuskoden 507

Författare: Tony Brüser
Författare: Tony Brüser

Tony Brüser är en entusiastisk webbutvecklare med en förkärlek för HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub