200

OK

Officiell
Förfrågan har lyckats.

Allmän förklaring av statuskoden 200

Detta textblock finns tyvärr bara på engelska.

The HTTP status code 200 OK signals that the server has successfully processed the client's request and returned a correct response. This means that the web page or resource that the client requested was found and successfully transmitted. It is a standard status code used for successful requests.

Specifikation av HTTP-statuskoden 200

Statuskoden 200 OK anger att begäran har lyckats. Den nyttolast som skickas i ett 200 OK-svar beror på begäranssättet. För de metoder som definieras i denna specifikation kan den avsedda betydelsen av nyttolasten sammanfattas som:

GET en representation av målresursen;

HEAD samma representation som GET, men utan representationsdata;

POST en representation av åtgärdens status eller resultat som erhållits från åtgärden;

PUT, DELETE en representation av åtgärdens status;

OPTIONS en representation av kommunikationsalternativen;

TRACE en representation av förfrågningsmeddelandet så som det mottagits av slutservern.

Bortsett från svaren på CONNECT har ett 200 OK-svar alltid en nyttolast, även om en ursprungsserver KAN generera en nyttolast av noll längd.

Om ingen nyttolast önskas bör en ursprungsserver skicka 204 (No Content) i stället. För CONNECT är ingen nyttolast tillåten eftersom det lyckade resultatet är en tunnel, som börjar omedelbart efter 200 OK-svarets rubriksektion. Ett 200 OK-svar är som standard cachelagbart, dvs. om inget annat anges i metoddefinitionen eller uttryckliga cachekontroller (se avsnitt 4.2.2 i [RFC7234]).

Källa / Citat från: HTTP-statuskoden 200 OK anges i avsnitt 6.3.1 i RFC7231.

Hur skickar man en 200-statuskod med PHP?

För att kasta HTTP-statuskoden 200 på en webbsida kan PHP-funktionen http_response_code användas. Syntaxen är följande: http_response_code(200) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testa HTTP-statuskoden 200

För att kunna visa HTTP-statuskoden (i det här fallet 200 OK) och annan information på klientsidan måste utvecklingskonsolen öppnas med F12. Navigera sedan till fliken "Network" (nätverk). Nu kan sidan öppnas, webbplatsen (exempel index.php) ska vara synlig i fliken nätverk. Denna måste väljas och sedan måste avsnittet Herder väljas. Användaren kommer då att se följande resultat:

Statuskod 200 OK
Översikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=200
Status: 200 OK
Dessa: Network
IP-adress: XX.XX.XX.XX
Statuskod 200 OK

Webbläsarnas kompatibilitet med statuskoden 200

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Konstanter i programmeringsspråk

http.StatusOK
Response::HTTP_OK
:ok
$this->response($data, HTTP_OK);

Underhållande memes om HTTP-statuskoden 200

Bloggartiklar

HTTP-statuskoderna 200 OK och 201 Created: Framgångsrik, men olika betydelse

Historiken för HTTP-statuskoderHistoriken för HTTP-statuskoder går tillbaka till 1996, då introduktionen av HTTP 1.0 medförde statuskoden 200 OK. Vid den tiden användes den här koden för att signal...

Författare: Tony Brüser
Författare: Tony Brüser

Tony Brüser är en entusiastisk webbutvecklare med en förkärlek för HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub