521

Web Server Is Down

Inofficiell (Cloudflare)
Ursprungsservern har avvisat anslutningar från Cloudflare.

Specifikation av HTTP-statuskoden 521

pågående arbete

Hur skickar man en 521-statuskod med PHP?

För att kasta HTTP-statuskoden 521 på en webbsida kan PHP-funktionen http_response_code användas. Syntaxen är följande: http_response_code(521) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testa HTTP-statuskoden 521

För att kunna visa HTTP-statuskoden (i det här fallet 521 Web Server Is Down) och annan information på klientsidan måste utvecklingskonsolen öppnas med F12. Navigera sedan till fliken "Network" (nätverk). Nu kan sidan öppnas, webbplatsen (exempel index.php) ska vara synlig i fliken nätverk. Denna måste väljas och sedan måste avsnittet Herder väljas. Användaren kommer då att se följande resultat:

Statuskod 521 Web Server Is Down
Översikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=521
Status: 521 Web Server Is Down
Dessa: Network
IP-adress: XX.XX.XX.XX
Statuskod 521 Web Server Is Down

Webbläsarnas kompatibilitet med statuskoden 521

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Författare: Tony Brüser
Författare: Tony Brüser

Tony Brüser är en entusiastisk webbutvecklare med en förkärlek för HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub