522

Connection Timed Out

Inofficiell (Cloudflare)
Cloudflare har slutat kontakta ursprungsservern

Specifikation av HTTP-statuskoden 522

pågående arbete

Hur skickar man en 522-statuskod med PHP?

För att kasta HTTP-statuskoden 522 på en webbsida kan PHP-funktionen http_response_code användas. Syntaxen är följande: http_response_code(522) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testa HTTP-statuskoden 522

För att kunna visa HTTP-statuskoden (i det här fallet 522 Connection Timed Out) och annan information på klientsidan måste utvecklingskonsolen öppnas med F12. Navigera sedan till fliken "Network" (nätverk). Nu kan sidan öppnas, webbplatsen (exempel index.php) ska vara synlig i fliken nätverk. Denna måste väljas och sedan måste avsnittet Herder väljas. Användaren kommer då att se följande resultat:

Statuskod 522 Connection Timed Out
Översikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=522
Status: 522 Connection Timed Out
Dessa: Network
IP-adress: XX.XX.XX.XX
Statuskod 522 Connection Timed Out

Webbläsarnas kompatibilitet med statuskoden 522

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Författare: Tony Brüser
Författare: Tony Brüser

Tony Brüser är en entusiastisk webbutvecklare med en förkärlek för HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub