JavaEE 7

Utvecklingsmiljön: JavaEE 7

JavaEE 7: Allmänt

Java EE är en teknik som är särskilt lämpad för utveckling av webbapplikationer. Den erbjuder olika API:er och ramverk som är särskilt utformade för utveckling av webbapplikationer. Några av de viktigaste komponenterna i Java EE när det gäller webbapplikationer är servlets, JSP (JavaServer Pages), EJB (Enterprise Java Beans), JPA (Java Persistence API) och JSF (JavaServer Faces). Servlets är grunden för Java-baserade webbapplikationer. De tar emot en begäran från en webbläsare, utför en bearbetning och skickar ett svar tillbaka till webbläsaren. JSP gör det möjligt för utvecklare att skapa HTML-sidor med inbäddad Javakod som körs vid körning. EJBs är komponenter som används i en Java EE-applikation för att bearbeta komplex affärslogik och dataåtkomstoperationer. JPA underlättar hanteringen av data i en Java EE-applikation med hjälp av en objektorienterad datamodell. JSF är ett ramverk för att skapa användargränssnitt för webbapplikationer. JSF tillhandahåller komponenter som gör det möjligt för utvecklare att snabbt och enkelt skapa användargränssnitt.

JavaEE 7: HTTP Konstanter

HttpServletResponse.SC_CONTINUE
HttpServletResponse.SC_SWITCHING_PROTOCOLS