214

Transformation Applied

Officiell Deprecated
en ändring av innehållskodning, medietyp eller liknande

Specifikation av HTTP-statuskoden 214

Denna varningskod MÅSTE läggas till av en proxy om den tillämpar någon omvandling av representationen, t.ex. ändrar innehållskodning, mediatyp eller ändrar representationsdata, såvida inte denna varningskod redan finns i svaret.

Källa / Citat från: HTTP-statuskoden 214 Transformation Applied anges i avsnitt 5.5.6 i RFC7234.

HTTP-protokoll

pågående arbete

Hur skickar man en 214-statuskod med PHP?

För att kasta HTTP-statuskoden 214 på en webbsida kan PHP-funktionen http_response_code användas. Syntaxen är följande: http_response_code(214) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testa HTTP-statuskoden 214

För att kunna visa HTTP-statuskoden (i det här fallet 214 Transformation Applied) och annan information på klientsidan måste utvecklingskonsolen öppnas med F12. Navigera sedan till fliken "Network" (nätverk). Nu kan sidan öppnas, webbplatsen (exempel index.php) ska vara synlig i fliken nätverk. Denna måste väljas och sedan måste avsnittet Herder väljas. Användaren kommer då att se följande resultat:

Statuskod 214 Transformation Applied
Översikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=214
Status: 214 Transformation Applied
Dessa: Network
IP-adress: XX.XX.XX.XX
Statuskod 214 Transformation Applied

Webbläsarnas kompatibilitet med statuskoden 214

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Underhållande memes om HTTP-statuskoden 214

Författare: Tony Brüser
Författare: Tony Brüser

Tony Brüser är en entusiastisk webbutvecklare med en förkärlek för HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub