103

Early Hints

Officiell
Servern förbereder ett svar

Allmän förklaring av statuskoden 103

Tänk dig att du går till en restaurang och beställer en meny. Istället för att vänta på att hela menyn ska serveras på en gång ger kyparen dig en aptitretare redan medan resten av maten förbereds. På så sätt kan du börja äta redan nu istället för att vänta i onödan.

Statuskoden 103 Early Hints Early Hints fungerar på samma sätt. När en server får en begäran från din webbläsare om att ladda en webbsida kan det ibland ta ett tag att sammanställa all information den behöver. Istället för att låta din webbläsare vänta kan servern använda 103 Early Hints-koden för att ge "tidiga tips" om de resurser som snart kommer att laddas. Det innebär att webbläsaren kan börja ladda vissa delar av sidan, till exempel formatmallar eller skript, redan innan hela serverns svar är klart.

Den här typen av kommunikation gör att den totala laddningstiden för webbsidan blir effektivare och snabbare, eftersom webbläsaren och servern arbetar samtidigt i stället för efter varandra. Det är som om de arbetar som ett team för att presentera informationen för dig så snabbt som möjligt.

Statuskoden 103 Early Hints Early Hints är alltså ett verktyg som hjälper till att förbättra hastigheten och effektiviteten på Internet. Även om det kanske inte är så välkänt som andra koder, spelar det fortfarande en viktig roll för att göra webben till en snabbare och smidigare upplevelse för oss alla.

Specifikation av HTTP-statuskoden 103

HTTP-103 Early Hints-informationssvaret kan skickas av en server medan den fortfarande förbereder ett svar, med tips om de resurser som servern förväntas länka i det slutliga svaret. Detta gör det möjligt för en webbläsare att börja ladda in resurser redan innan servern har förberett och skickat det slutliga svaret. Early Hint Response är i första hand avsett att användas tillsammans med Link-huvudet, som anger vilka resurser som ska laddas. Det kan också innehålla en Content-Security-Policy-huvud som tillämpas när Early Hint behandlas. En server kan skicka flera 103 Early Hints-svar, till exempel efter en omdirigering. Webbläsare bearbetar endast det första svaret på det tidiga meddelandet, och detta svar måste kasseras om begäran resulterar i en vidarebefordran mellan olika ursprung. De förinlästa resurserna från det tidiga meddelandet läggs i praktiken före dokumentets head-element och följs sedan av de resurser som laddas i det slutliga svaret.

Källa / Citat från: HTTP-statuskoden 103 Early Hints anges i avsnitt 2 i RFC8297.

HTTP-protokoll

Experimental

Hur skickar man en 103-statuskod med PHP?

För att kasta HTTP-statuskoden 103 på en webbsida kan PHP-funktionen http_response_code användas. Syntaxen är följande: http_response_code(103) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testa HTTP-statuskoden 103

För att kunna visa HTTP-statuskoden (i det här fallet 103 Early Hints) och annan information på klientsidan måste utvecklingskonsolen öppnas med F12. Navigera sedan till fliken "Network" (nätverk). Nu kan sidan öppnas, webbplatsen (exempel index.php) ska vara synlig i fliken nätverk. Denna måste väljas och sedan måste avsnittet Herder väljas. Användaren kommer då att se följande resultat:

Statuskod 103 Early Hints
Översikt
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=103
Status: 103 Early Hints
Dessa: Network
IP-adress: XX.XX.XX.XX
Statuskod 103 Early Hints

Webbläsarnas kompatibilitet med statuskoden 103

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera No
Safari No
Chrome Android Yes
Firefox for Android no data
Opera Android No
Safari on iOS No
Internet no data
WebView Android no data

Konstanter i programmeringsspråk

http.StatusEarlyHints
Response::HTTP_EARLY_HINTS
:early_hints

Underhållande memes om HTTP-statuskoden 103

Författare: Tony Brüser
Författare: Tony Brüser

Tony Brüser är en entusiastisk webbutvecklare med en förkärlek för HTTP-statuskoder.

LinkedInGitHub