Symfony

Utvecklingsmiljön: Symfony

Symfony: Allmänt

Symfony är ett PHP-ramverk som ger utvecklare en samling komponenter och verktyg för att skapa och hantera robusta, skalbara och säkra webbapplikationer. En viktig funktion i Symfony är det inbyggda stödet för HTTP-protokollet. Detta innebär att utvecklare kan få tillgång till och manipulera HTTP-förfrågningar och -svar. För att underlätta dessa uppgifter tillhandahåller Symfony en uppsättning konstanter. Dessa konstanter gör det möjligt för utvecklare att få tillgång till viktiga HTTP-statuskoder, såsom HTTP_OK, HTTP_NOT_FOUND, HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR och HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED, för att svara på HTTP-förfrågningar och svar på lämpligt sätt. Användningen av konstanter i Symfony är därför en viktig praxis, eftersom de bidrar till att göra koden mer konsekvent och lättare att förstå, och ökar även läsbarheten och underhållbarheten av koden. Dessutom bidrar konstanter till att göra koden lättare att utöka och anpassa, vilket underlättar utvecklingen av skalbara och flexibla applikationer.

Symfony: HTTP Konstanter

Response::HTTP_CONTINUE
Response::HTTP_SWITCHING_PROTOCOLS
Response::HTTP_PROCESSING
Response::HTTP_EARLY_HINTS
Response::HTTP_OK
Response::HTTP_CREATED
Response::HTTP_ACCEPTED
Response::HTTP_NON_AUTHORITATIVE_INFORMATION
Response::HTTP_NO_CONTENT
Response::HTTP_RESET_CONTENT
Response::HTTP_PARTIAL_CONTENT
Response::HTTP_MULTI_STATUS
Response::HTTP_ALREADY_REPORTED
Response::HTTP_IM_USED
Response::HTTP_MULTIPLE_CHOICES
Response::HTTP_MOVED_PERMANENTLY
Response::HTTP_FOUND
Response::HTTP_SEE_OTHER
Response::HTTP_NOT_MODIFIED
Response::HTTP_USE_PROXY
Response::HTTP_RESERVED
Response::HTTP_TEMPORARY_REDIRECT
Response::HTTP_PERMANENTLY_REDIRECT
response::HTTP_BAD_REQUEST
Response::HTTP_UNAUTHORIZED
Response::HTTP_PAYMENT_REQUIRED
Response::HTTP_FORBIDDEN
response::HTTP_NOT_FOUND
Response::HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED
Response::HTTP_NOT_ACCEPTABLE
Response::HTTP_PROXY_AUTHENTICATION_REQUIRED
Response::HTTP_REQUEST_TIMEOUT
Response::HTTP_CONFLICT
Response::HTTP_GONE
Response::HTTP_LENGTH_REQUIRED
Response::HTTP_PRECONDITION_FAILED
Response::HTTP_REQUEST_ENTITY_TOO_LARGE
Response::HTTP_REQUEST_URI_TOO_LONG
Response::HTTP_UNSUPPORTED_MEDIA_TYPE
Response::HTTP_REQUESTED_RANGE_NOT_SATISFIABLE
Response::HTTP_EXPECTATION_FAILED
Response::HTTP_I_AM_A_TEAPOT
Response::HTTP_MISDIRECTED_REQUEST
Response::HTTP_UNPROCESSABLE_ENTITY
Response::HTTP_LOCKED
Response::HTTP_FAILED_DEPENDENCY
Response::HTTP_TOO_EARLY
Response::HTTP_UPGRADE_REQUIRED
Response::HTTP_PRECONDITION_REQUIRED
Response::HTTP_TOO_MANY_REQUESTS
Response::HTTP_REQUEST_HEADER_FIELDS_TOO_LARGE
Response::HTTP_UNAVAILABLE_FOR_LEGAL_REASONS
Response::HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR
Response::HTTP_NOT_IMPLEMENTED
Response::HTTP_BAD_GATEWAY
Response::HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE
Response::HTTP_GATEWAY_TIMEOUT
Response::HTTP_VARIANT_ALSO_NEGOTIATES_EXPERIMENTAL
Response::HTTP_INSUFFICIENT_STORAGE
Response::HTTP_LOOP_DETECTED
Response::HTTP_NOT_EXTENDED
Response::HTTP_NETWORK_AUTHENTICATION_REQUIRED