300-399

Redirection messages

Kody statusu HTTP z zakresu od 300 do 399 są kodami przekierowania. Są one używane przez serwer do poinformowania klienta, że żądany zasób jest dostępny pod innym adresem URL i że klient powinien przekierować się na ten adres. Kody te wskazują, że żądany zasób jest dostępny pod nowym adresem URL. Klient jest proszony o użycie nowego adresu URL w celu pobrania żądanej informacji. Może to być spowodowane zmianą ścieżki lub domeny zasobu, na przykład, lub z powodu tymczasowego przekierowania. Kody przekierowań mogą być przydatne do zapewnienia, że klient uzyskuje dostęp do najnowszej wersji zasobu oraz do kierowania ruchu na stronę. Należy jednak pamiętać, że może to mieć wpływ na wydajność, ponieważ klient musi wysłać wiele żądań, aby uzyskać żądany zasób.

<300/> Multiple Choices

Dostępnych jest kilka różnych zasobów
Oficjalny

<301/> Moved Permanently

adres URL uległ zmianie, dla dalszych żądań należy użyć tego adresu
Oficjalny

<302/> Found

tymczasowo zasób jest dostępny pod nowym adresem URL
Oficjalny

<303/> See Other

przekierowania nie wskazują na sam żądany zasób, ale na inną stronę
Oficjalny

<304/> Not Modified

Zasób nie musi być retransmitowany, ponieważ nie nastąpiła żadna zmiana
Oficjalny

<305/> Use Proxy

Zasób jest dostępny tylko przez proxy.
Oficjalny Deprecated

<306/> Switch Proxy

Dostęp do zasobu można uzyskać tylko za pośrednictwem określonego proxy.
Oficjalny Deprecated

<307/> Temporary Redirect

Zasób jest tymczasowo dostępny pod nowym adresem URL. Nowe wywołanie musi być oparte na tej samej metodzie
Oficjalny

<308/> Permanent Redirect

Zasób jest dostępny bezterminowo pod nowym adresem URL. Wszystkie przyszłe wnioski powinny być składane przez nowy adres URL
Oficjalny