425

Too Early

Oficjalny
Serwer nie chce jeszcze przetwarzać żądania

Specyfikacja kodu statusu HTTP 425

Kod statusu 425 Too Early wskazuje, że serwer nie chce ryzykować przetwarzania żądania, które może zostać powtórzone.

Oczekuje się, że agenci użytkownika, którzy wysyłają żądanie we wczesnych danych, ponowią próbę po otrzymaniu kodu statusu odpowiedzi 425 Too Early. Agent użytkownika POWINIEN ponawiać próby automatycznie, ale wszelkie ponowienia NIE MUSZĄ być wysyłane we wczesnych danych.

We wszystkich przypadkach pośrednik może przekazać kod statusu 425 Too Early. Pośrednicy MUSZĄ przekazać kod statusu 425 Too Early, jeśli żądanie, które otrzymali i przekazali, zawierało pole nagłówka Early-Data. W przeciwnym razie, pośrednik, który otrzyma żądanie we wczesnych danych MOŻE automatycznie ponowić to żądanie w odpowiedzi na kod statusu 425 Too Early, ale MUSI poczekać na zakończenie rozmowy TLS na połączeniu, w którym otrzymał żądanie.

Serwer nie może zakładać, że klient jest w stanie ponowić żądanie, chyba że żądanie jest otrzymane we wczesnych danych lub pole nagłówka Early-Data jest ustawione na "1". Serwer NIE POWINIEN emitować kodu statusu 425 Too Early, chyba że spełniony jest jeden z tych warunków.

Kod statusu 425 Too Early nie jest domyślnie buforowany. Jego ładunek nie jest reprezentacją żadnego zidentyfikowanego zasobu.

.

Źródło / Cytat z: Kod statusu 425 Too Early HTTP jest określony przez sekcję 5.2 z RFC4918.

Protokół HTTP

prace w toku

Jak wyrzucić kod statusu 425 za pomocą PHP?

Aby wyrzucić na stronę internetową kod statusu HTTP 425, można użyć funkcji PHP http_response_code. Składnia jest następująca: http_response_code(425) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testowanie kodu 425 statusu HTTP

Aby móc wyświetlić kod statusu HTTP (w tym przypadku 425 Too Early) i inne informacje po stronie klienta, należy otworzyć konsolę programistyczną za pomocą F12. Następnie należy przejść do zakładki "Network". Teraz można otworzyć stronę, w zakładce "Network" powinna być widoczna strona (przykładowy index.php). Należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać sekcję Herder. Użytkownik zobaczy wtedy następujący wynik:

Kod statusu 425 Too Early
Przegląd
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=425
Status: 425 Too Early
Te: Network
Adres IP: XX.XX.XX.XX
Kod statusu 425 Too Early

Jak stworzyć własną stronę błędu dla kodu statusu 425

Stworzenie własnej strony błędu 425 Too Early jest stosunkowo proste zarówno w przypadku serwera "Apache" jak i "NGINX".

Apache Webserver

Serwer WWW "Apache" jest jednym z najczęściej spotykanych serwerów WWW w Internecie. Aby stworzyć własną stronę błędu 425 Too Early w "Apache", należy dokonać następującej zmiany w poniższym pliku.

File: .htaccess
ErrorDocument 425 /errors/425.html

NGINX Webserver

Podobnie jak serwer internetowy "Apache", "NGINX" jest również szeroko stosowany w Internecie. Aby stworzyć własną stronę błędu 425 Too Early w "NGINX", należy dokonać następującej zmiany w poniższym pliku.

File: sites-enabled/default
error_page 425 /425.html;
location = /425.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Zgodność kodu statusu 425 z przeglądarką

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Stałe w językach programowania

http.StatusTooEarly
Response::HTTP_TOO_EARLY
:too_early
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser jest entuzjastycznym twórcą stron internetowych z zamiłowaniem do kodów statusu HTTP.

LinkedInGitHub