205

Reset Content

Oficjalny
klient ma przywrócić dokument do pierwotnego stanu. Żądanie zakończyło się sukcesem

Specyfikacja kodu statusu HTTP 205

Kod statusu 205 Reset Content wskazuje, że serwer spełnił żądanie i żąda, aby agent użytkownika zresetował "widok dokumentu", który spowodował wysłanie żądania, do jego pierwotnego stanu otrzymanego z serwera początkowego.

Ta odpowiedź ma na celu wsparcie powszechnego przypadku użycia związanego z wprowadzaniem danych, w którym użytkownik otrzymuje zawartość obsługującą wprowadzanie danych (formularz, notatnik, płótno itp.), wprowadza lub manipuluje danymi w tej przestrzeni, powoduje, że wprowadzone dane są przekazywane w żądaniu, a następnie mechanizm wprowadzania danych jest resetowany dla następnego wpisu, tak aby użytkownik mógł łatwo zainicjować kolejną akcję wprowadzania danych.

Ponieważ kod stanu 205 Reset Content sugeruje, że nie zostanie dostarczona żadna dodatkowa treść, serwer NIE MOŻE wygenerować payloadu w odpowiedzi 205 Reset Content. Innymi słowy, serwer MUSI wykonać jedną z następujących czynności dla odpowiedzi 205 Reset Content: a) wskazać zerową długość ciała dla odpowiedzi poprzez włączenie pola nagłówka Content-Length z wartością 0; b) wskazać zerową długość payloadu dla odpowiedzi poprzez włączenie pola nagłówka Transfer-Encoding z wartością chunked i ciała wiadomości składającego się z pojedynczego chunk o zerowej długości; lub, c) zamknąć połączenie natychmiast po wysłaniu pustego wiersza kończącego sekcję nagłówka.

.

Źródło / Cytat z: Kod statusu 205 Reset Content HTTP jest określony przez sekcję 6.3.6 z RFC7231.

Jak wyrzucić kod statusu 205 za pomocą PHP?

Aby wyrzucić na stronę internetową kod statusu HTTP 205, można użyć funkcji PHP http_response_code. Składnia jest następująca: http_response_code(205) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testowanie kodu 205 statusu HTTP

Aby móc wyświetlić kod statusu HTTP (w tym przypadku 205 Reset Content) i inne informacje po stronie klienta, należy otworzyć konsolę programistyczną za pomocą F12. Następnie należy przejść do zakładki "Network". Teraz można otworzyć stronę, w zakładce "Network" powinna być widoczna strona (przykładowy index.php). Należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać sekcję Herder. Użytkownik zobaczy wtedy następujący wynik:

Kod statusu 205 Reset Content
Przegląd
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=205
Status: 205 Reset Content
Te: Network
Adres IP: XX.XX.XX.XX
Kod statusu 205 Reset Content

Zgodność kodu statusu 205 z przeglądarką

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Stałe w językach programowania

http.StatusResetContent
Response::HTTP_RESET_CONTENT
:reset_content
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser jest entuzjastycznym twórcą stron internetowych z zamiłowaniem do kodów statusu HTTP.

LinkedInGitHub