299

Miscellaneous Persistent Warning

Oficjalny Deprecated
Zmiana kodowania treści, typu nośnika lub podobna, wskazująca na trwałe ostrzeżenie.

Specyfikacja kodu statusu HTTP 299

Tekst ostrzeżenia może zawierać dowolne informacje, które zostaną przedstawione użytkownikowi ludzkiemu lub zarejestrowane. System otrzymujący to ostrzeżenie NIE MOŻE podjąć żadnego automatycznego działania.

Źródło / Cytat z: Kod statusu 299 Miscellaneous Persistent Warning HTTP jest określony przez sekcję 5.5.7 z RFC7234.

Protokół HTTP

prace w toku

Jak wyrzucić kod statusu 299 za pomocą PHP?

Aby wyrzucić na stronę internetową kod statusu HTTP 299, można użyć funkcji PHP http_response_code. Składnia jest następująca: http_response_code(299) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testowanie kodu 299 statusu HTTP

Aby móc wyświetlić kod statusu HTTP (w tym przypadku 299 Miscellaneous Persistent Warning) i inne informacje po stronie klienta, należy otworzyć konsolę programistyczną za pomocą F12. Następnie należy przejść do zakładki "Network". Teraz można otworzyć stronę, w zakładce "Network" powinna być widoczna strona (przykładowy index.php). Należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać sekcję Herder. Użytkownik zobaczy wtedy następujący wynik:

Kod statusu 299 Miscellaneous Persistent Warning
Przegląd
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=299
Status: 299 Miscellaneous Persistent Warning
Te: Network
Adres IP: XX.XX.XX.XX
Kod statusu 299 Miscellaneous Persistent Warning

Zgodność kodu statusu 299 z przeglądarką

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser jest entuzjastycznym twórcą stron internetowych z zamiłowaniem do kodów statusu HTTP.

LinkedInGitHub