523

Origin Is Unreachable

Nieoficjalne (Cloudflare)
Cloudflare nie mógł dotrzeć do serwera źródłowego

Specyfikacja kodu statusu HTTP 523

prace w toku

Jak wyrzucić kod statusu 523 za pomocą PHP?

Aby wyrzucić na stronę internetową kod statusu HTTP 523, można użyć funkcji PHP http_response_code. Składnia jest następująca: http_response_code(523) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testowanie kodu 523 statusu HTTP

Aby móc wyświetlić kod statusu HTTP (w tym przypadku 523 Origin Is Unreachable) i inne informacje po stronie klienta, należy otworzyć konsolę programistyczną za pomocą F12. Następnie należy przejść do zakładki "Network". Teraz można otworzyć stronę, w zakładce "Network" powinna być widoczna strona (przykładowy index.php). Należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać sekcję Herder. Użytkownik zobaczy wtedy następujący wynik:

Kod statusu 523 Origin Is Unreachable
Przegląd
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=523
Status: 523 Origin Is Unreachable
Te: Network
Adres IP: XX.XX.XX.XX
Kod statusu 523 Origin Is Unreachable

Zgodność kodu statusu 523 z przeglądarką

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser jest entuzjastycznym twórcą stron internetowych z zamiłowaniem do kodów statusu HTTP.

LinkedInGitHub