522

Connection Timed Out

Nieoficjalne (Cloudflare)
Cloudflare przestał kontaktować się z serwerem źródłowym

Specyfikacja kodu statusu HTTP 522

prace w toku

Jak wyrzucić kod statusu 522 za pomocą PHP?

Aby wyrzucić na stronę internetową kod statusu HTTP 522, można użyć funkcji PHP http_response_code. Składnia jest następująca: http_response_code(522) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testowanie kodu 522 statusu HTTP

Aby móc wyświetlić kod statusu HTTP (w tym przypadku 522 Connection Timed Out) i inne informacje po stronie klienta, należy otworzyć konsolę programistyczną za pomocą F12. Następnie należy przejść do zakładki "Network". Teraz można otworzyć stronę, w zakładce "Network" powinna być widoczna strona (przykładowy index.php). Należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać sekcję Herder. Użytkownik zobaczy wtedy następujący wynik:

Kod statusu 522 Connection Timed Out
Przegląd
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=522
Status: 522 Connection Timed Out
Te: Network
Adres IP: XX.XX.XX.XX
Kod statusu 522 Connection Timed Out

Zgodność kodu statusu 522 z przeglądarką

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser jest entuzjastycznym twórcą stron internetowych z zamiłowaniem do kodów statusu HTTP.

LinkedInGitHub