508

Loop Detected

Oficjalny
Wykryto pętlę

Specyfikacja kodu statusu HTTP 508

Kod statusu 508 Loop Detected wskazuje, że serwer zakończył operację, ponieważ napotkał nieskończoną pętlę podczas przetwarzania żądania z

Źródło / Cytat z: Kod statusu 508 Loop Detected HTTP jest określony przez sekcję 7.2 z RFC5842.

Jak wyrzucić kod statusu 508 za pomocą PHP?

Aby wyrzucić na stronę internetową kod statusu HTTP 508, można użyć funkcji PHP http_response_code. Składnia jest następująca: http_response_code(508) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testowanie kodu 508 statusu HTTP

Aby móc wyświetlić kod statusu HTTP (w tym przypadku 508 Loop Detected) i inne informacje po stronie klienta, należy otworzyć konsolę programistyczną za pomocą F12. Następnie należy przejść do zakładki "Network". Teraz można otworzyć stronę, w zakładce "Network" powinna być widoczna strona (przykładowy index.php). Należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać sekcję Herder. Użytkownik zobaczy wtedy następujący wynik:

Kod statusu 508 Loop Detected
Przegląd
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=508
Status: 508 Loop Detected
Te: Network
Adres IP: XX.XX.XX.XX
Kod statusu 508 Loop Detected

Jak rozwiązać problem z kodem statusu 508?

Kod stanu HTTP 508 Loop Detected jest zwykle zwracany przez serwer WWW, gdy wykryje, że żądanie spowodowałoby nieskończoną pętlę. Jeśli otrzymasz ten błąd, oznacza to, że prawdopodobnie istnieje problem z konfiguracją Twojej witryny lub kodem wykonywanym przez Twój serwer WWW.

Aby rozwiązać ten błąd, musisz najpierw zidentyfikować przyczynę problemu. Może istnieć błąd w pliku .htaccess, który powoduje nieskończoną pętlę, lub może istnieć błąd w kodzie twojej witryny, który powoduje, że konkretne żądanie jest wysyłane do serwera w kółko.

Kilka kroków, które możesz podjąć, aby naprawić błąd:

  1. Sprawdź plik .htaccess: Jeśli używasz reguł rewrite w swoim pliku .htaccess, sprawdź je dokładnie, aby upewnić się, że nie powodują nieskończonej pętli. Być może trzeba będzie usunąć lub dostosować niektóre reguły, aby rozwiązać problem.Sprawdź kod swojej strony internetowej: Poszukaj pętli lub powtarzających się żądań w kodzie witryny, które mogą powodować nieskończoną pętlę. Po zidentyfikowaniu problemu dostosuj odpowiednio kod.
  2. Użyj narzędzi do debugowania: Użyj narzędzi do debugowania, takich jak konsola deweloperska przeglądarki lub funkcje rejestrowania w serwerze internetowym, aby zlokalizować problem. Sprawdź dane wyjściowe, aby zobaczyć, które żądania są wysyłane w kółko, i użyj tych informacji, aby zidentyfikować problem.
  3. Skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych: Jeśli nadal masz problemy z usunięciem błędu, skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych lub doświadczonym deweloperem, który może pomóc w rozwiązaniu problemu.

Sprawdzając swój plik .htaccess, kod witryny i używając narzędzi debugowania, powinieneś być w stanie zidentyfikować i naprawić błąd, który wywołuje kod statusu HTTP 508 Loop Detected.

Jeśli napiszesz następujący kod w swoim .htaccess, wywoła on kod statusu HTTP 508 Loop Detected.

.htaccess file
RewriteEngine On RewriteRule ^(.*)$ $1

Proszę nie testować w środowiskach produkcyjnych!

.

Jak stworzyć własną stronę błędu dla kodu statusu 508

Stworzenie własnej strony błędu 508 Loop Detected jest stosunkowo proste zarówno w przypadku serwera "Apache" jak i "NGINX".

Apache Webserver

Serwer WWW "Apache" jest jednym z najczęściej spotykanych serwerów WWW w Internecie. Aby stworzyć własną stronę błędu 508 Loop Detected w "Apache", należy dokonać następującej zmiany w poniższym pliku.

File: .htaccess
ErrorDocument 508 /errors/508.html

NGINX Webserver

Podobnie jak serwer internetowy "Apache", "NGINX" jest również szeroko stosowany w Internecie. Aby stworzyć własną stronę błędu 508 Loop Detected w "NGINX", należy dokonać następującej zmiany w poniższym pliku.

File: sites-enabled/default
error_page 508 /508.html;
location = /508.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Zgodność kodu statusu 508 z przeglądarką

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Stałe w językach programowania

http.StatusLoopDetected
Response::HTTP_LOOP_DETECTED
:loop_detected

Przykład dla "żądania klienta" i "odpowiedzi serwera" z kodem statusu HTTP 508

Client request:

GET /recursive-resource.php HTTP/1.1
Host: www.example.org

Server response:

HTTP/1.1 508 Loop Detected
Content-Type: text/plain

Error: Infinite loop detected while processing the request for /recursive-resource.php.
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser jest entuzjastycznym twórcą stron internetowych z zamiłowaniem do kodów statusu HTTP.

LinkedInGitHub