201

Created

Oficjalny
Nowy zasób został utworzony zgodnie z żądaniem

Specyfikacja kodu statusu HTTP 201

Kod statusu 201 Created wskazuje, że żądanie zostało spełnione i spowodowało utworzenie jednego lub więcej nowych zasobów. Podstawowy zasób utworzony przez żądanie jest identyfikowany albo przez pole nagłówka lokalizacji w odpowiedzi, albo, jeśli nie otrzymano pola lokalizacji, przez efektywny URI żądania. Ładunek końcowy odpowiedzi 201 Created zazwyczaj opisuje i odwołuje się do utworzonego zasobu (zasobów). W sekcji 7.2 omówiono znaczenie i cel pól nagłówka walidatora, takich jak ETag i Last-Modified, w odpowiedzi 201 Created.

Źródło / Cytat z: Kod statusu 201 Created HTTP jest określony przez sekcję 6.3.2 z RFC7231.

Jak wyrzucić kod statusu 201 za pomocą PHP?

Aby wyrzucić na stronę internetową kod statusu HTTP 201, można użyć funkcji PHP http_response_code. Składnia jest następująca: http_response_code(201) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testowanie kodu 201 statusu HTTP

Aby móc wyświetlić kod statusu HTTP (w tym przypadku 201 Created) i inne informacje po stronie klienta, należy otworzyć konsolę programistyczną za pomocą F12. Następnie należy przejść do zakładki "Network". Teraz można otworzyć stronę, w zakładce "Network" powinna być widoczna strona (przykładowy index.php). Należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać sekcję Herder. Użytkownik zobaczy wtedy następujący wynik:

Kod statusu 201 Created
Przegląd
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=201
Status: 201 Created
Te: Network
Adres IP: XX.XX.XX.XX
Kod statusu 201 Created

Zgodność kodu statusu 201 z przeglądarką

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Stałe w językach programowania

http.StatusCreated
Response::HTTP_CREATED
:created

Artykuły na blogu

Kody statusu HTTP 200 OK i 201 Created: pomyślne, ale różniące się znaczeniem

Historia kodów statusu HTTP Historia kodów statusu HTTP sięga 1996 roku, kiedy to wprowadzenie protokołu HTTP 1.0 przyniosło kod statusu 200 OK. W tamtym czasie kod ten był używany do sygnalizowani...

SEO i kody statusu HTTP: Kompleksowa analiza

Optymalizacja strony internetowej pod kątem wyszukiwarek (SEO) jest złożonym przedsięwzięciem. Jednym z często pomijanych, ale kluczowych aspektów dobrego rankingu są kody statusu HTTP. Te małe, tr...

Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser jest entuzjastycznym twórcą stron internetowych z zamiłowaniem do kodów statusu HTTP.

LinkedInGitHub