500-599

Server error responses

Kody stanu HTTP z zakresu od 500 do 599 są kodami błędów serwera. Są one wykorzystywane przez serwer do informowania klienta o wystąpieniu błędu, który uniemożliwił przetworzenie żądania. Kody te informują, że wystąpił błąd, który uniemożliwił przetworzenie żądania. Są one powszechnie używane przez aplikacje internetowe i API do wskazywania problemów na serwerze. Należy zauważyć, że niektóre z tych kodów mogą również pomóc klientowi zdiagnozować i naprawić błąd. Na przykład kod 500 wskazuje, że wystąpił wewnętrzny błąd serwera, natomiast kod 503 wskazuje, że serwer jest obecnie niedostępny. Te informacje mogą pomóc klientowi w podjęciu decyzji, czy należy ponownie wysłać żądanie, czy poczekać, aż serwer będzie ponownie dostępny.

<500/> Internal Server Error

Nieokreślony wewnętrzny błąd serwera
Oficjalny Kody podstatusów

<501/> Not Implemented

Obecnie nie wdrożony
Oficjalny

<502/> Bad Gateway

serwer downstream zwrócił komunikat o błędzie
Oficjalny Kody podstatusów

<503/> Service Unavailable

usługa nie jest dostępna
Oficjalny Kody podstatusów

<504/> Gateway Timeout

Serwer dla rodziców nie odpowiedział w odpowiednim czasie
Oficjalny

<506/> Variant Also Negotiates

Punkt końcowy negocjuje się sam
Oficjalny

<507/> Insufficient Storage

Brak dostępnej pamięci
Oficjalny

<508/> Loop Detected

Wykryto pętlę
Oficjalny

<510/> Not Extended

Oczekiwania nie zostały spełnione
Oficjalny

<511/> Network Authentication Required

oczekiwano uwierzytelnienia sieciowego
Oficjalny

<520/> Web Server Returned an Unknown Error

serwer źródłowy zwrócił pustą, nieznaną lub nieoczekiwaną odpowiedź do Cloudflare
Nieoficjalne (Cloudflare)

<521/> Web Server Is Down

Serwer początkowy odrzucił połączenia z Cloudflare
Nieoficjalne (Cloudflare)

<522/> Connection Timed Out

Cloudflare przestał kontaktować się z serwerem źródłowym
Nieoficjalne (Cloudflare)

<523/> Origin Is Unreachable

Cloudflare nie mógł dotrzeć do serwera źródłowego
Nieoficjalne (Cloudflare)

<524/> A Timeout Occurred

Cloudflare był w stanie nawiązać połączenie TCP z serwerem źródłowym
Nieoficjalne (Cloudflare)

<525/> SSL Handshake Failed

Cloudflare nie mógł wynegocjować handshake'u SSL/TLS z serwerem źródłowym
Nieoficjalne (Cloudflare)

<526/> Invalid SSL Certificate

Cloudflare nie mógł zatwierdzić certyfikatu SSL na oryginalnym serwerze internetowym
Nieoficjalne (Cloudflare)

<527/> Railgun Error

Połączenie między Cloudflare a serwerem Railgun przerwane
Nieoficjalne (Cloudflare)

<530/> Error 530

Zwracany jest błąd HTTP 530 i wyświetlany jest błąd 1XXX
Nieoficjalne (Cloudflare)