494

Request header too large

Nieoficjalne (nginx)
Klient wysłał zbyt duże żądanie HTTP lub przesłane nagłówki HTTP są zbyt długie.

Ogólne wyjaśnienie kodu statusu 494

prace w toku

Specyfikacja kodu statusu HTTP 494

prace w toku

Źródło / Cytat z: Kod statusu 494 Request header too large HTTP jest określony przez sekcję Module ngx_http_core_module z HTTP NGINX.

Jak wyrzucić kod statusu 494 za pomocą PHP?

Aby wyrzucić na stronę internetową kod statusu HTTP 494, można użyć funkcji PHP http_response_code. Składnia jest następująca: http_response_code(494) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testowanie kodu 494 statusu HTTP

Aby móc wyświetlić kod statusu HTTP (w tym przypadku 494 Request header too large) i inne informacje po stronie klienta, należy otworzyć konsolę programistyczną za pomocą F12. Następnie należy przejść do zakładki "Network". Teraz można otworzyć stronę, w zakładce "Network" powinna być widoczna strona (przykładowy index.php). Należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać sekcję Herder. Użytkownik zobaczy wtedy następujący wynik:

Kod statusu 494 Request header too large
Przegląd
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=494
Status: 494 Request header too large
Te: Network
Adres IP: XX.XX.XX.XX
Kod statusu 494 Request header too large

Zgodność kodu statusu 494 z przeglądarką

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser jest entuzjastycznym twórcą stron internetowych z zamiłowaniem do kodów statusu HTTP.

LinkedInGitHub