507

Insufficient Storage

Oficjalny
Brak dostępnej pamięci

Specyfikacja kodu statusu HTTP 507

Kod statusu 507 Insufficient Storage oznacza, że metoda nie mogła zostać wykonana na zasobie, ponieważ serwer nie jest w stanie przechowywać reprezentacji potrzebnej do pomyślnego zakończenia żądania. Ten stan jest uważany za tymczasowy. Jeśli żądanie, które otrzymało ten kod statusu, było wynikiem działania użytkownika, żądanie NIE MOŻE być powtórzone, dopóki nie zostanie zażądane przez oddzielne działanie użytkownika.

Źródło / Cytat z: Kod statusu 507 Insufficient Storage HTTP jest określony przez sekcję 11.5 z RFC4918.

Jak wyrzucić kod statusu 507 za pomocą PHP?

Aby wyrzucić na stronę internetową kod statusu HTTP 507, można użyć funkcji PHP http_response_code. Składnia jest następująca: http_response_code(507) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testowanie kodu 507 statusu HTTP

Aby móc wyświetlić kod statusu HTTP (w tym przypadku 507 Insufficient Storage) i inne informacje po stronie klienta, należy otworzyć konsolę programistyczną za pomocą F12. Następnie należy przejść do zakładki "Network". Teraz można otworzyć stronę, w zakładce "Network" powinna być widoczna strona (przykładowy index.php). Należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać sekcję Herder. Użytkownik zobaczy wtedy następujący wynik:

Kod statusu 507 Insufficient Storage
Przegląd
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=507
Status: 507 Insufficient Storage
Te: Network
Adres IP: XX.XX.XX.XX
Kod statusu 507 Insufficient Storage

Jak rozwiązać problem z kodem statusu 507?

Kod stanu HTTP 507 Insufficient Storage oznacza (Niewystarczająca ilość pamięci) i jest używany do wskazania, że serwer nie jest w stanie spełnić żądania, ponieważ brakuje mu wymaganej pamięci. Ten kod stanu jest zwykle używany przez serwery WWW w celu wskazania, że nie są one w stanie przechowywać danych wymaganych do pomyślnego przetworzenia żądania.

Aby naprawić kod stanu HTTP 507 Insufficient Storage, istnieje kilka możliwych podejść, które można wypróbować:

  1. Sprawdź dostępną pamięć: Upewnij się, że na serwerze jest wystarczająca ilość pamięci do przechowywania wymaganych danych. Można to sprawdzić, łącząc się z serwerem i sprawdzając dostępne miejsce. Jeśli miejsca jest mało, należy usunąć niepotrzebne pliki lub dodać dodatkowe miejsce.
  2. Sprawdź bazę danych: Jeśli serwer korzysta z bazy danych, należy upewnić się, że baza danych ma wystarczającą ilość miejsca. Sprawdź rozmiar bazy danych i, jeśli to konieczne, dostępne miejsce na serwerze bazy danych. Jeśli baza danych ogranicza przestrzeń dyskową, możesz usunąć stare lub niepotrzebne dane lub zwiększyć przestrzeń dyskową bazy danych.
  3. Sprawdź konfigurację oprogramowania serwera: Czasami niektóre ustawienia konfiguracyjne mogą powodować, że serwer ma niewystarczającą przestrzeń dyskową. Sprawdź pliki konfiguracyjne oprogramowania serwera, aby upewnić się, że wszystkie ustawienia są prawidłowe i że przydzielono wystarczającą ilość pamięci.
  4. Sprawdź limity kwot: W niektórych przypadkach kod stanu 507 Insufficient Storage może wystąpić, gdy osiągnięto limity kwot dla serwera. Może tak być na przykład w przypadku, gdy dostawca hostingu ustawił określone limity przestrzeni dyskowej lub transferu danych. Skontaktuj się z dostawcą hostingu, aby sprawdzić, czy tak jest i zapytaj o sposoby zwiększenia limitów.
  5. Wdrożenie bardziej efektywnego wykorzystania przestrzeni dyskowej: Sprawdź, jak możesz efektywniej wykorzystać dostępną przestrzeń dyskową. Na przykład można usunąć nieużywane pliki, skompresować pliki lub zoptymalizować bazę danych, aby zaoszczędzić miejsce. Efektywne wykorzystanie pamięci może pomóc zapobiec ponownemu pojawieniu się kodu stanu 507 Insufficient Storage.

Ważne jest, aby pamiętać, że dokładne kroki w celu naprawienia kodu stanu HTTP 507 Insufficient Storage mogą się różnić w zależności od konkretnej konfiguracji serwera i używanych technologii. Zaleca się zapoznanie się z dokumentacją oprogramowania serwera lub skontaktowanie się z pomocą techniczną dostawcy hostingu w celu uzyskania dalszych szczegółowych wskazówek dostosowanych do danej sytuacji.

Jak stworzyć własną stronę błędu dla kodu statusu 507

Stworzenie własnej strony błędu 507 Insufficient Storage jest stosunkowo proste zarówno w przypadku serwera "Apache" jak i "NGINX".

Apache Webserver

Serwer WWW "Apache" jest jednym z najczęściej spotykanych serwerów WWW w Internecie. Aby stworzyć własną stronę błędu 507 Insufficient Storage w "Apache", należy dokonać następującej zmiany w poniższym pliku.

File: .htaccess
ErrorDocument 507 /errors/507.html

NGINX Webserver

Podobnie jak serwer internetowy "Apache", "NGINX" jest również szeroko stosowany w Internecie. Aby stworzyć własną stronę błędu 507 Insufficient Storage w "NGINX", należy dokonać następującej zmiany w poniższym pliku.

File: sites-enabled/default
error_page 507 /507.html;
location = /507.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Zgodność kodu statusu 507 z przeglądarką

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Stałe w językach programowania

http.StatusInsufficientStorage
Response::HTTP_INSUFFICIENT_STORAGE
:insufficient_storage
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser jest entuzjastycznym twórcą stron internetowych z zamiłowaniem do kodów statusu HTTP.

LinkedInGitHub