409

Conflict

Oficjalny
Doszło do konfliktu w obecnym stanie Ressouce

Specyfikacja kodu statusu HTTP 409

Kod statusu 409 Conflict wskazuje, że żądanie nie mogło zostać zrealizowane z powodu konfliktu z aktualnym stanem zasobu docelowego. Ten kod jest używany w sytuacjach, w których użytkownik może być w stanie rozwiązać konflikt i ponownie przesłać żądanie. Serwer POWINIEN wygenerować payload, który zawiera wystarczająco dużo informacji, aby użytkownik mógł rozpoznać źródło konfliktu.

Konflikty są najbardziej prawdopodobne do wystąpienia w odpowiedzi na żądanie PUT. Na przykład, jeśli używano wersjonowania i reprezentacja PUT zawierała zmiany w zasobie, które są sprzeczne z tymi dokonanymi przez wcześniejsze (strony trzecie) żądanie, serwer początkowy może użyć odpowiedzi 409 Conflict, aby wskazać, że nie może ukończyć żądania. W tym przypadku, reprezentacja odpowiedzi prawdopodobnie zawierałaby informacje przydatne do łączenia różnic w oparciu o historię zmian.

.

Źródło / Cytat z: Kod statusu 409 Conflict HTTP jest określony przez sekcję 6.5.8 z RFC7231.

Jak wyrzucić kod statusu 409 za pomocą PHP?

Aby wyrzucić na stronę internetową kod statusu HTTP 409, można użyć funkcji PHP http_response_code. Składnia jest następująca: http_response_code(409) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testowanie kodu 409 statusu HTTP

Aby móc wyświetlić kod statusu HTTP (w tym przypadku 409 Conflict) i inne informacje po stronie klienta, należy otworzyć konsolę programistyczną za pomocą F12. Następnie należy przejść do zakładki "Network". Teraz można otworzyć stronę, w zakładce "Network" powinna być widoczna strona (przykładowy index.php). Należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać sekcję Herder. Użytkownik zobaczy wtedy następujący wynik:

Kod statusu 409 Conflict
Przegląd
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=409
Status: 409 Conflict
Te: Network
Adres IP: XX.XX.XX.XX
Kod statusu 409 Conflict

Jak rozwiązać problem z kodem statusu 409?

Kod statusu konfliktu 409 Conflict wskazuje, że żądanie wysłane przez klienta jest w konflikcie z bieżącym stanem zasobu docelowego. Może się to zdarzyć, na przykład, gdy dwóch klientów próbuje zaktualizować ten sam zasób w tym samym czasie.

Przyczyny kodu stanu konfliktu 409 Conflict

  • Równoczesne aktualizacje: Jak wspomniano wcześniej, częstą przyczyną kodu stanu 409 Conflict jest wielu klientów próbujących zmodyfikować zasób w tym samym czasie.
  • Niespójne dane: Jeśli klient wysyła dane, które nie są zgodne z oczekiwanym formatowaniem serwera lub regułami walidacji, może zostać zwrócony kod stanu 409 Conflict.
  • Konflikty logiczne: Nawet jeśli dane są poprawnie sformatowane, mogą wystąpić konflikty logiczne. Przykładem może być system rezerwacji, w którym dwie osoby próbują zarezerwować to samo miejsce w tym samym czasie.

Kroki w celu rozwiązania kodu stanu konfliktu 409 Conflict:

  • Weryfikacja danych: Upewnij się, że dane wysyłane przez klienta są poprawnie sformatowane i spójne. Sprawdź reguły walidacji dostarczone przez serwer i odpowiednio dostosuj swoje żądanie.
  • Wdrożenie mechanizmów blokujących: W przypadku systemów, w których istnieje możliwość współbieżnych aktualizacji, przydatny może być mechanizm blokujący. Zapobiega to wprowadzaniu zmian do zasobu przez więcej niż jednego użytkownika w tym samym czasie.
  • Wdrażanie kontroli wersji: Oznaczając każdy stan zasobu wersją, klienci mogą zapewnić, że zawsze pracują z najnowszą wersją.
  • Informacja zwrotna dla użytkownika: Gdy wystąpi konflikt 409 Conflict, klient powinien zostać poinformowany jasnym i zrozumiałym komunikatem o błędzie, aby wiedział, jak postępować.
  • Przeglądanie dzienników serwera: Często logi serwera zawierają dodatkowe informacje o przyczynie konfliktu. Przeszukiwanie tych logów może rzucić światło na to, co dokładnie stanowi problem.
  • Logika ponownego wysyłania: W niektórych przypadkach przydatne może być automatyczne ponowne wysłanie żądania, zwłaszcza jeśli konflikt jest spowodowany krótkoterminowymi warunkami, które mogą się szybko zmienić.
.

Jak stworzyć własną stronę błędu dla kodu statusu 409

Stworzenie własnej strony błędu 409 Conflict jest stosunkowo proste zarówno w przypadku serwera "Apache" jak i "NGINX".

Apache Webserver

Serwer WWW "Apache" jest jednym z najczęściej spotykanych serwerów WWW w Internecie. Aby stworzyć własną stronę błędu 409 Conflict w "Apache", należy dokonać następującej zmiany w poniższym pliku.

File: .htaccess
ErrorDocument 409 /errors/409.html

NGINX Webserver

Podobnie jak serwer internetowy "Apache", "NGINX" jest również szeroko stosowany w Internecie. Aby stworzyć własną stronę błędu 409 Conflict w "NGINX", należy dokonać następującej zmiany w poniższym pliku.

File: sites-enabled/default
error_page 409 /409.html;
location = /409.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Zgodność kodu statusu 409 z przeglądarką

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Stałe w językach programowania

HttpStatusCode.Conflict
http.StatusConflict
Response::HTTP_CONFLICT
httplib.CONFLICT
http.client.CONFLICT
http.HTTPStatus.CONFLICT
:conflict
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser jest entuzjastycznym twórcą stron internetowych z zamiłowaniem do kodów statusu HTTP.

LinkedInGitHub