214

Transformation Applied

Oficjalny Deprecated
zmiana kodowania treści, typu mediów lub podobnych

Specyfikacja kodu statusu HTTP 214

Ten kod ostrzegawczy MUSI być dodany przez proxy, jeśli stosuje jakiekolwiek przekształcenie do reprezentacji, takie jak zmiana kodowania treści, typu mediów lub modyfikacja danych reprezentacji, chyba że ten kod ostrzegawczy już pojawia się w odpowiedzi.

Źródło / Cytat z: Kod statusu 214 Transformation Applied HTTP jest określony przez sekcję 5.5.6 z RFC7234.

Protokół HTTP

prace w toku

Jak wyrzucić kod statusu 214 za pomocą PHP?

Aby wyrzucić na stronę internetową kod statusu HTTP 214, można użyć funkcji PHP http_response_code. Składnia jest następująca: http_response_code(214) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testowanie kodu 214 statusu HTTP

Aby móc wyświetlić kod statusu HTTP (w tym przypadku 214 Transformation Applied) i inne informacje po stronie klienta, należy otworzyć konsolę programistyczną za pomocą F12. Następnie należy przejść do zakładki "Network". Teraz można otworzyć stronę, w zakładce "Network" powinna być widoczna strona (przykładowy index.php). Należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać sekcję Herder. Użytkownik zobaczy wtedy następujący wynik:

Kod statusu 214 Transformation Applied
Przegląd
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=214
Status: 214 Transformation Applied
Te: Network
Adres IP: XX.XX.XX.XX
Kod statusu 214 Transformation Applied

Zgodność kodu statusu 214 z przeglądarką

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser jest entuzjastycznym twórcą stron internetowych z zamiłowaniem do kodów statusu HTTP.

LinkedInGitHub