403

Forbidden

Oficjalny Kody podstatusów
To żądanie jest niedozwolone

Ogólne wyjaśnienie kodu statusu 403

Ten blok tekstowy jest niestety dostępny tylko w języku angielskim.

The HTTP status code 403 Forbidden is returned when a client sends a request to a server, but the server rejects the request due to permission issues. For example, if a username and password are stored in the .htpasswd and .htaccess, and this data is entered incorrectly, the HTTP status code 403 Forbidden is returned. This means that the client does not have the necessary permissions to access the requested resource. A common example is when a user tries to access a protected page for which they do not have access permission, or when a server denies access to a particular resource due to IP-based restrictions or authentication issues.

Specyfikacja kodu statusu HTTP 403

Kod statusu 403 Forbidden wskazuje, że serwer zrozumiał żądanie, ale odmawia jego autoryzacji. Serwer, który chce upublicznić, dlaczego żądanie zostało odrzucone, może opisać ten powód w treści odpowiedzi (jeśli istnieje). Jeżeli w żądaniu zostały podane dane uwierzytelniające, serwer uznaje je za niewystarczające do udzielenia dostępu. Klient NIE POWINIEN automatycznie powtarzać żądania z tymi samymi poświadczeniami. Klient MOŻE powtórzyć żądanie z nowymi lub innymi poświadczeniami. Jednak żądanie może być zabronione z powodów niezwiązanych z danymi uwierzytelniającymi. Serwer początkowy, który chce "ukryć" bieżące istnienie zabronionego zasobu docelowego MOŻE zamiast tego odpowiedzieć kodem statusu 404 (Not Found).

Źródło / Cytat z: Kod statusu 403 Forbidden HTTP jest określony przez sekcję 6.5.3 z RFC7231.

Jak wyrzucić kod statusu 403 za pomocą PHP?

Aby wyrzucić na stronę internetową kod statusu HTTP 403, można użyć funkcji PHP http_response_code. Składnia jest następująca: http_response_code(403) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testowanie kodu 403 statusu HTTP

Aby móc wyświetlić kod statusu HTTP (w tym przypadku 403 Forbidden) i inne informacje po stronie klienta, należy otworzyć konsolę programistyczną za pomocą F12. Następnie należy przejść do zakładki "Network". Teraz można otworzyć stronę, w zakładce "Network" powinna być widoczna strona (przykładowy index.php). Należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać sekcję Herder. Użytkownik zobaczy wtedy następujący wynik:

Kod statusu 403 Forbidden
Przegląd
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=403
Status: 403 Forbidden
Te: Network
Adres IP: XX.XX.XX.XX
Kod statusu 403 Forbidden

Jak rozwiązać problem z kodem statusu 403?

Kod statusu HTTP 403 Forbidden wskazuje, że serwer zrozumiał żądanie, ale z jakiegoś powodu je odrzuca. Oznacza to, że nie masz niezbędnych uprawnień, aby uzyskać dostęp do żądanego zasobu.

Aby rozwiązać problem z kodem statusu HTTP 403 Forbidden, możesz wykonać następujące kroki:

  • Sprawdź adres URL: Upewnij się, że wprowadzony adres URL jest poprawny i wskazuje na właściwy zasób lub plik. Sprawdź także literówki lub dodatkowe znaki w adresie URL.
  • Wyczyść pamięć podręczną i pliki cookie: Czasami wadliwa pamięć podręczna lub konflikt z plikami cookie może prowadzić do błędu 403 Forbidden. Wyczyść pamięć podręczną i pliki cookie przeglądarki, aby upewnić się, że otrzymujesz najnowszą wersję witryny.
  • Sprawdź uprawnienia: Upewnij się, że masz niezbędne uprawnienia, aby uzyskać dostęp do żądanego zasobu. Jest to szczególnie ważne, jeśli jest to zasób chroniony, który jest dostępny tylko dla niektórych użytkowników lub grup użytkowników. Sprawdź swoje poświadczenia i w razie potrzeby skontaktuj się z administratorem.
  • Sprawdź konfigurację serwera: Kod stanu 403 Forbidden może również wystąpić, jeśli serwer jest skonfigurowany tak, aby odmawiać dostępu do niektórych plików lub katalogów. Sprawdź konfigurację serwera, aby upewnić się, że wymagane pliki i katalogi są dostępne.
  • Sprawdź zaporę i oprogramowanie zabezpieczające: Czasami zapora lub oprogramowanie zabezpieczające blokuje dostęp do niektórych stron internetowych lub zasobów. Upewnij się, że zapora sieciowa lub oprogramowanie zabezpieczające jest skonfigurowane tak, aby zezwalać na dostęp do danej witryny.
  • Skontaktuj się z właścicielem lub administratorem witryny: Jeśli powyższe kroki nie działają lub nie masz dostępu do niezbędnych uprawnień, aby naprawić problem, najlepiej skontaktować się z właścicielem lub administratorem witryny. Wyjaśnij problem i podaj jak najwięcej informacji, aby pomóc w rozwiązaniu problemu.

Ważne jest, aby pamiętać, że rozwiązanie kodu statusu 403 Forbidden zależy od konkretnej sytuacji, a niektóre z wymienionych kroków mogą nie mieć zastosowania do konkretnego scenariusza. Może się również zdarzyć, że problem leży po stronie serwera, a ty, jako użytkownik końcowy, masz ograniczone możliwości jego naprawienia. W takich przypadkach najlepiej jest skontaktować się z właścicielem lub administratorem witryny w celu uzyskania dalszej pomocy.

Jak stworzyć własną stronę błędu dla kodu statusu 403

Stworzenie własnej strony błędu 403 Forbidden jest stosunkowo proste zarówno w przypadku serwera "Apache" jak i "NGINX".

Apache Webserver

Serwer WWW "Apache" jest jednym z najczęściej spotykanych serwerów WWW w Internecie. Aby stworzyć własną stronę błędu 403 Forbidden w "Apache", należy dokonać następującej zmiany w poniższym pliku.

File: .htaccess
ErrorDocument 403 /errors/403.html

NGINX Webserver

Podobnie jak serwer internetowy "Apache", "NGINX" jest również szeroko stosowany w Internecie. Aby stworzyć własną stronę błędu 403 Forbidden w "NGINX", należy dokonać następującej zmiany w poniższym pliku.

File: sites-enabled/default
error_page 403 /403.html;
location = /403.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Zgodność kodu statusu 403 z przeglądarką

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Jaki wpływ na SEO ma kod statusu 403?

Kod statusu HTTP 403 Forbidden wskazuje, że odmówiono dostępu do określonego zasobu na serwerze internetowym. Może się to zdarzyć z różnych powodów, np. z powodu braku uprawnień. Kod statusu ma nie tylko bezpośredni wpływ na doświadczenie użytkownika, ale także istotne konsekwencje w odniesieniu do optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO).

Dostępność i indeksowanie z kodem statusu HTTP 403 Forbidden

Podstawowym celem SEO jest zapewnienie, że zawartość strony internetowej może być indeksowana przez boty wyszukiwarek bez żadnych problemów. Jeśli botowi odmówiono dostępu do zasobu za pomocą kodu stanu 403 Forbidden, strona ta nie zostanie uwzględniona w indeksie wyszukiwania. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do tego, że treści, które mogą być istotne dla zapytań wyszukiwania, nie pojawią się w wynikach wyszukiwania, co ma bezpośredni wpływ na ruch organiczny w witrynie.

Doświadczenie użytkownika i zaufanie

Oprócz technicznego aspektu dostępności, doświadczenie użytkownika odgrywa kluczową rolę w SEO. Strona, która często wyświetla kod statusu 403 Forbidden może prowadzić do frustracji użytkownika. Jeśli strony pojawiające się w wynikach wyszukiwania są niedostępne, użytkownicy mogą stracić zaufanie do witryny i być może przejść do witryny konkurencji. Wyszukiwarki również mogą to rozpoznać i obniżyć wiarygodność witryny w swoich rankingach.

Potencjał dla zduplikowanych treści z kodem statusu 403 Forbidden

W niektórych przypadkach kod statusu 403 Forbidden może prowadzić do duplikacji treści na różnych adresach URL, zwłaszcza jeśli webmasterzy próbują udostępnić zabronione treści poprzez przekierowanie lub skopiowanie ich w inne miejsce. Zduplikowane treści mogą być problematyczne, ponieważ wyszukiwarki mogą mieć trudności z określeniem odpowiedniej wersji strony. Może to skutkować wyświetlaniem niewłaściwej wersji strony w wynikach wyszukiwania lub ogólnym spadkiem w rankingu.

Wnioski dotyczące wpływu kodu statusu 403 Forbidden na SEO

Kod statusu HTTP 403 Forbidden Forbidden jest krytyczny z punktu widzenia SEO. Nie tylko utrudnia indeksowanie i indeksowanie przez boty wyszukiwarek, ale może również wpływać na wrażenia użytkownika i zwiększać ryzyko powielania treści. Dlatego ważne jest, aby przeprowadzać regularne kontrole w celu zidentyfikowania i naprawienia takich problemów w celu optymalizacji wydajności SEO witryny.

Stałe w językach programowania

HttpStatusCode.Forbidden
http.StatusForbidden
Response::HTTP_FORBIDDEN
httplib.FORBIDDEN
http.client.FORBIDDEN
http.HTTPStatus.FORBIDDEN
:forbidden

Przykład dla "żądania klienta" i "odpowiedzi serwera" z kodem statusu HTTP 403

Client request:

GET /securedpage.php HTTP/1.1
Host: www.example.org

Server response:

HTTP/1.1 403 Forbidden
Content-Type: text/html

<html>
<head><title>403 Forbidden</title></head>
<body>
<h1>Forbidden</h1>
<p>You don't have permission to access /securedpage.php on this server.</p>
</body>
</html>

Kody podstatusów kodu statusu 403

Kody statusu sub są czysto techniczne i nigdy nie powinny być wysyłane do użytkownika. Na przykład, jeśli kod statusu 403.1 jest rzucany, może być rejestrowany, ale kod statusu 403 zostanie wysłany do użytkownika.:
403.1 Execute access forbidden
HTTP IIS, Nieoficjalne
403.2 Read access forbidden
HTTP IIS, Nieoficjalne
403.3 Write access forbidden
HTTP IIS, Nieoficjalne
403.4 SSL required
HTTP IIS, Nieoficjalne
403.5 SSL 128 required
HTTP IIS, Nieoficjalne
403.6 IP address rejected
HTTP IIS, Nieoficjalne
403.7 Client certificate required
HTTP IIS, Nieoficjalne
403.8 Site access denied
HTTP IIS, Nieoficjalne
403.9 too many clients are trying to connect to the web server
HTTP IIS, Nieoficjalne
403.10 web server is configured to deny Execute access
HTTP IIS, Nieoficjalne
403.11 Password has been changed
HTTP IIS, Nieoficjalne
403.12 Mapper denied access
HTTP IIS, Nieoficjalne
403.13 Client certificate revoked
HTTP IIS, Nieoficjalne
403.14 Directory listing denied
HTTP IIS, Nieoficjalne
403.15 Client access licenses have exceeded limits on the web server
HTTP IIS, Nieoficjalne
403.16 Client certificate is untrusted or invalid
HTTP IIS, Nieoficjalne
403.17 Client certificate has expired or is not yet valid.
HTTP IIS, Nieoficjalne
403.18 Cannot execute requested URL in the current application pool
HTTP IIS, Nieoficjalne
403.19 Cannot execute CGI applications for the client browser in this application pool
HTTP IIS, Nieoficjalne
403.20 Passport logon failed
HTTP IIS, Nieoficjalne
403.21 Source access denied
HTTP IIS, Nieoficjalne
403.22 Infinite depth is denied
HTTP IIS, Nieoficjalne
403.501 Too many requests from the same client IP; Dynamic IP Restriction Concurrent request rate limit reached
HTTP IIS, Nieoficjalne
403.502 Too many requests from the same client IP; Dynamic IP Restriction Maximum request rate limit reached
HTTP IIS, Nieoficjalne
403.503 the IP address is included in the Deny list of IP Restriction
HTTP IIS, Nieoficjalne
403.504 the host name is included in the Deny list of IP Restriction
HTTP IIS, Nieoficjalne

Artykuły na blogu

Różnica między kodem statusu HTTP 402 i 403

Kiedy mamy do czynienia z siecią WWW i komunikacją między serwerami a klientami, napotykamy różne kody stanu, które opisują stan żądania HTTP. Dwa z tych kodów statusu, które często powodują zamies...

SEO i kody statusu HTTP: Kompleksowa analiza

Optymalizacja strony internetowej pod kątem wyszukiwarek (SEO) jest złożonym przedsięwzięciem. Jednym z często pomijanych, ale kluczowych aspektów dobrego rankingu są kody statusu HTTP. Te małe, tr...

Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser jest entuzjastycznym twórcą stron internetowych z zamiłowaniem do kodów statusu HTTP.

LinkedInGitHub