405

Method Not Allowed

Oficjalny Kody podstatusów
Metoda użyta w żądaniu jest niedozwolona

Specyfikacja kodu statusu HTTP 405

Kod statusu 405 Method Not Allowed wskazuje, że metoda otrzymana w wierszu żądania jest znana przez serwer początkowy, ale nie jest obsługiwana przez zasób docelowy. Serwer początkowy MUSI wygenerować pole nagłówka Allow w odpowiedzi 405 Method Not Allowed, zawierające listę aktualnie obsługiwanych metod zasobu docelowego. Odpowiedź 405 Method Not Allowed jest domyślnie buforowana, tzn. o ile definicja metody lub jawne kontrole buforowania nie wskazują inaczej

Źródło / Cytat z: Kod statusu 405 Method Not Allowed HTTP jest określony przez sekcję 6.5.5 z RFC7231.

Jak wyrzucić kod statusu 405 za pomocą PHP?

Aby wyrzucić na stronę internetową kod statusu HTTP 405, można użyć funkcji PHP http_response_code. Składnia jest następująca: http_response_code(405) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testowanie kodu 405 statusu HTTP

Aby móc wyświetlić kod statusu HTTP (w tym przypadku 405 Method Not Allowed) i inne informacje po stronie klienta, należy otworzyć konsolę programistyczną za pomocą F12. Następnie należy przejść do zakładki "Network". Teraz można otworzyć stronę, w zakładce "Network" powinna być widoczna strona (przykładowy index.php). Należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać sekcję Herder. Użytkownik zobaczy wtedy następujący wynik:

Kod statusu 405 Method Not Allowed
Przegląd
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=405
Status: 405 Method Not Allowed
Te: Network
Adres IP: XX.XX.XX.XX
Kod statusu 405 Method Not Allowed

Jak rozwiązać problem z kodem statusu 405?

Rozwiązaniem problemu z kodem statusu HTTP 405 Method Not Allowed jest wprowadzenie niezbędnych zmian po stronie klienta lub serwera. Poniżej wyjaśnię różne podejścia, które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu:

  1. Sprawdź obsługiwane metody HTTP: Kod stanu 405 Method Not Allowed pojawia się, gdy klient używa metody HTTP, która nie jest obsługiwana przez serwer. Upewnij się, że używasz prawidłowej metody, np. GET, POST, PUT lub DELETE, w zależności od akcji, którą chcesz wykonać. Sprawdź API lub dokumentację serwera, aby określić obsługiwane metody dla danego zasobu.
  2. Sprawdź adres URL: Możliwe, że adres URL jest nieprawidłowo sformatowany lub nieprawidłowy, co powoduje błąd 405 Method Not Allowed. Upewnij się, że adres URL jest poprawny i wskazuje na prawidłowy zasób na serwerze.
  3. Sprawdź uprawnienia dostępu: Błąd 405 Method Not Allowed może wystąpić, jeśli klient nie ma niezbędnych uprawnień do wykonania żądanej akcji na zasobie. Sprawdź mechanizmy kontroli dostępu na serwerze i upewnij się, że klient ma wymagane uprawnienia.
  4. Sprawdź konfigurację serwera: Serwer może być skonfigurowany do blokowania niektórych metod HTTP dla niektórych zasobów. Sprawdź konfigurację serwera, aby upewnić się, że żądana metoda jest dozwolona dla danego zasobu. Jeśli masz dostęp do konfiguracji serwera, możesz ją odpowiednio dostosować.
  5. Sprawdź zapory sieciowe i serwery proxy: Możliwe, że zapory sieciowe lub serwery proxy ograniczają ruch HTTP i powodują błąd 405 Method Not Allowed. Upewnij się, że zapory sieciowe lub serwery proxy są poprawnie skonfigurowane i zezwalają na wymagane metody HTTP do komunikacji.
  6. Zaktualizuj używane oprogramowanie: Czasami przestarzałe lub wadliwe wersje oprogramowania (takie jak przeglądarki internetowe lub klienci API) mogą powodować błędy. Zaktualizuj używane oprogramowanie do najnowszej stabilnej wersji i sprawdź, czy problem nadal występuje.
  7. Skonsultuj się z dokumentacją lub pomocą techniczną: Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie rozwiązuje problemu, należy zapoznać się z oficjalną dokumentacją serwera lub interfejsu API. Można tam znaleźć szczegółowe informacje lub dalsze kroki rozwiązywania problemów. W razie potrzeby można również skontaktować się z pomocą techniczną serwera lub API w celu uzyskania dalszej pomocy.

Uwaga: rozwiązanie błędu 405 Method Not Allowed może zależeć od konkretnego środowiska i kontekstu.

.

Jak stworzyć własną stronę błędu dla kodu statusu 405

Stworzenie własnej strony błędu 405 Method Not Allowed jest stosunkowo proste zarówno w przypadku serwera "Apache" jak i "NGINX".

Apache Webserver

Serwer WWW "Apache" jest jednym z najczęściej spotykanych serwerów WWW w Internecie. Aby stworzyć własną stronę błędu 405 Method Not Allowed w "Apache", należy dokonać następującej zmiany w poniższym pliku.

File: .htaccess
ErrorDocument 405 /errors/405.html

NGINX Webserver

Podobnie jak serwer internetowy "Apache", "NGINX" jest również szeroko stosowany w Internecie. Aby stworzyć własną stronę błędu 405 Method Not Allowed w "NGINX", należy dokonać następującej zmiany w poniższym pliku.

File: sites-enabled/default
error_page 405 /405.html;
location = /405.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Zgodność kodu statusu 405 z przeglądarką

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Stałe w językach programowania

HttpStatusCode.MethodNotAllowed
http.StatusMethodNotAllowed
Response::HTTP_METHOD_NOT_ALLOWED
httplib.METHOD_NOT_ALLOWED
http.client.METHOD_NOT_ALLOWED
http.HTTPStatus.METHOD_NOT_ALLOWED
:method_not_allowed

Kody podstatusów kodu statusu 405

Kody statusu sub są czysto techniczne i nigdy nie powinny być wysyłane do użytkownika. Na przykład, jeśli kod statusu 405.1 jest rzucany, może być rejestrowany, ale kod statusu 405 zostanie wysłany do użytkownika.:
405.0 Method not allowed
HTTP IIS, Nieoficjalne
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser jest entuzjastycznym twórcą stron internetowych z zamiłowaniem do kodów statusu HTTP.

LinkedInGitHub