305

Use Proxy

Oficjalny Deprecated
Zasób jest dostępny tylko przez proxy.

Specyfikacja kodu statusu HTTP 305

Kod statusu 305 Use Proxy został zdefiniowany w poprzedniej wersji tej specyfikacji i jest obecnie zdeprecjonowany (Załącznik B).

.

Źródło / Cytat z: Kod statusu 305 Use Proxy HTTP jest określony przez sekcję 6.4.5 z RFC7231.

Protokół HTTP

Jak wyrzucić kod statusu 305 za pomocą PHP?

Aby wyrzucić na stronę internetową kod statusu HTTP 305, można użyć funkcji PHP http_response_code. Składnia jest następująca: http_response_code(305) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testowanie kodu 305 statusu HTTP

Aby móc wyświetlić kod statusu HTTP (w tym przypadku 305 Use Proxy) i inne informacje po stronie klienta, należy otworzyć konsolę programistyczną za pomocą F12. Następnie należy przejść do zakładki "Network". Teraz można otworzyć stronę, w zakładce "Network" powinna być widoczna strona (przykładowy index.php). Należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać sekcję Herder. Użytkownik zobaczy wtedy następujący wynik:

Kod statusu 305 Use Proxy
Przegląd
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=305
Status: 305 Use Proxy
Te: Network
Adres IP: XX.XX.XX.XX
Kod statusu 305 Use Proxy

Zgodność kodu statusu 305 z przeglądarką

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Stałe w językach programowania

Response::HTTP_USE_PROXY
:use_proxy
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser jest entuzjastycznym twórcą stron internetowych z zamiłowaniem do kodów statusu HTTP.

LinkedInGitHub