302

Found

Oficjalny
tymczasowo zasób jest dostępny pod nowym adresem URL

Specyfikacja kodu statusu HTTP 302

Kod statusu 302 Found wskazuje, że zasób docelowy rezyduje tymczasowo pod innym URI. Ponieważ przekierowanie może być od czasu do czasu zmieniane, klient powinien nadal używać efektywnego URI żądania dla przyszłych żądań.

Serwer POWINIEN wygenerować w odpowiedzi pole nagłówka Location, zawierające referencję URI dla innego URI. Agent użytkownika MOŻE użyć wartości pola Location do automatycznego przekierowania. Ładunek użyteczny odpowiedzi serwera zawiera zwykle krótką notatkę hipertekstową z hiperłączem do różnych URI.

Uwaga: Ze względów historycznych agent użytkownika MOŻE zmienić metodę żądania z POST na GET dla kolejnego żądania. Jeśli takie zachowanie jest niepożądane, zamiast niego można użyć kodu statusu 307 (Temporary Redirect).

Źródło / Cytat z: Kod statusu 302 Found HTTP jest określony przez sekcję 6.4.3 z RFC7231.

Jak wyrzucić kod statusu 302 za pomocą PHP?

Aby wyrzucić na stronę internetową kod statusu HTTP 302, można użyć funkcji PHP http_response_code. Składnia jest następująca: http_response_code(302) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testowanie kodu 302 statusu HTTP

Aby móc wyświetlić kod statusu HTTP (w tym przypadku 302 Found) i inne informacje po stronie klienta, należy otworzyć konsolę programistyczną za pomocą F12. Następnie należy przejść do zakładki "Network". Teraz można otworzyć stronę, w zakładce "Network" powinna być widoczna strona (przykładowy index.php). Należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać sekcję Herder. Użytkownik zobaczy wtedy następujący wynik:

Kod statusu 302 Found
Przegląd
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=302
Status: 302 Found
Te: Network
Adres IP: XX.XX.XX.XX
Kod statusu 302 Found

Zgodność kodu statusu 302 z przeglądarką

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Jaki wpływ na SEO ma kod statusu 302?

Cyfrowy świat optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO) jest pełen niuansów, z których każdy ma swój własny wpływ na ranking witryny. Jednym z tych niuansów jest często źle rozumiany kod statusu HTTP 302 Found. Kod ten, który oznacza "Znaleziono", był kiedyś nazywany "Tymczasowo przeniesiony". Sygnalizuje on, że dany zasób internetowy jest tymczasowo dostępny w innym miejscu. Ale co to oznacza dla SEO?

Przede wszystkim należy podkreślić, że nie wszystkie przekierowania są takie same. Podczas gdy kod statusu 302 Found reprezentuje tymczasowe przekierowanie, kod statusu 301 wskazuje na trwałą zmianę. To rozróżnienie ma głębokie implikacje dla SEO witryny.

Duża część wydajności SEO witryny pochodzi z jej "soku linków" lub "autorytetu linków". Gdy strona jest trwale przekierowana za pomocą przekierowania 301, ten autorytet linków jest w dużej mierze przenoszony na nowy adres URL. Nie dzieje się tak jednak w takim samym stopniu w przypadku przekierowania 302 Found. Ponieważ wyszukiwarki uważają przekierowanie 302 Found za tymczasowe, zakładają, że oryginalny adres URL wkrótce znów będzie aktywny. Może to prowadzić do tego, że autorytet linków pozostanie przy oryginalnym adresie URL, nawet jeśli treść można faktycznie znaleźć gdzie indziej.

Kolejnym problemem związanym z kodem stanu 302 Found pod względem SEO jest kwestia indeksacji. Wyszukiwarki mogą zachować oryginalny adres URL w indeksie ze względu na tymczasowy charakter kodu statusu 302 Found. Może to sprawić, że będą niechętnie indeksować nowy adres URL, ponieważ jest on postrzegany jako mniej stabilny lub trwały.

Jeśli takie tymczasowe przekierowanie utrzymuje się przez dłuższy czas, może stać się wyzwaniem dla wyszukiwarek. Mogą one mieć trudności z podjęciem decyzji, którą wersję - starą czy nową - wyświetlić w wynikach wyszukiwania. Może to prowadzić do nieprzewidywalnych i często niepożądanych zachowań w rankingach wyszukiwania.

Nie oznacza to jednak, że kod statusu 302 Found nie jest uzasadniony. W sytuacjach, w których treść jest przenoszona tylko na krótki czas, na przykład podczas konserwacji lub testów A / B, jest to całkowicie właściwe.

Podsumowując, wybór między przekierowaniem 302 Found a 301 nie powinien być lekceważony. Każde przekierowanie ma swoje własne implikacje SEO, a webmasterzy powinni dokładnie rozważyć, którego kodu statusu użyć i kiedy. W przypadku trwałych zmian, przekierowanie 301 powinno być prawie zawsze preferowane, aby zachować integralność SEO. Przekierowanie 302 Found jest potężnym narzędziem, ale tylko wtedy, gdy jest używane prawidłowo.

Stałe w językach programowania

HttpStatusCode.Found
http.StatusFound
Response::HTTP_FOUND
httplib.FOUND
http.client.FOUND
http.HTTPStatus.FOUND
:found

Artykuły na blogu

SEO i kody statusu HTTP: Kompleksowa analiza

Optymalizacja strony internetowej pod kątem wyszukiwarek (SEO) jest złożonym przedsięwzięciem. Jednym z często pomijanych, ale kluczowych aspektów dobrego rankingu są kody statusu HTTP. Te małe, tr...

Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser jest entuzjastycznym twórcą stron internetowych z zamiłowaniem do kodów statusu HTTP.

LinkedInGitHub