412

Precondition Failed

Oficjalny Kody podstatusów
Warunki wstępne nie były zadowalające, wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie

Specyfikacja kodu statusu HTTP 412

Kod statusu 412 Precondition Failed wskazuje, że jeden lub więcej warunków podanych w polach nagłówka żądania ocenił jako fałszywe podczas testowania na serwerze. Ten kod odpowiedzi pozwala klientowi umieścić warunki wstępne na aktualnym stanie zasobu (jego aktualnych reprezentacjach i metadanych), a tym samym zapobiec zastosowaniu metody żądania, jeśli zasób docelowy jest w nieoczekiwanym stanie.

Źródło / Cytat z: Kod statusu 412 Precondition Failed HTTP jest określony przez sekcję 4.2 z RFC7232.

Jak wyrzucić kod statusu 412 za pomocą PHP?

Aby wyrzucić na stronę internetową kod statusu HTTP 412, można użyć funkcji PHP http_response_code. Składnia jest następująca: http_response_code(412) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testowanie kodu 412 statusu HTTP

Aby móc wyświetlić kod statusu HTTP (w tym przypadku 412 Precondition Failed) i inne informacje po stronie klienta, należy otworzyć konsolę programistyczną za pomocą F12. Następnie należy przejść do zakładki "Network". Teraz można otworzyć stronę, w zakładce "Network" powinna być widoczna strona (przykładowy index.php). Należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać sekcję Herder. Użytkownik zobaczy wtedy następujący wynik:

Kod statusu 412 Precondition Failed
Przegląd
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=412
Status: 412 Precondition Failed
Te: Network
Adres IP: XX.XX.XX.XX
Kod statusu 412 Precondition Failed

Jak rozwiązać problem z kodem statusu 412?

1. zrozumienie przyczyny

Sprawdź nagłówek warunku wstępnego: Najpierw określ, który warunek wstępny został ustawiony w nagłówku żądania i nie został spełniony. Może to być nagłówek If-Match, If-None-Match, If-Modified-Since, If-Unmodified-Since lub nagłówek If-Range.

2. Sprawdzenie metadanych zasobu

E-Tag i nagłówek Last-Modified: Sprawdź metadane żądanego zasobu. Porównaj wartość E-Tag lub datę Last-Modified zasobu z wartością określoną w żądaniu, aby zidentyfikować rozbieżności.

3. Korygowanie żądania

Dostosowanie nagłówków: Jeśli sprawdzenie wykaże, że wartości w nagłówkach warunku żądania nie są zgodne z bieżącym stanem zasobu, dostosuj je odpowiednio.

Usuń niepotrzebne nagłówki: W niektórych przypadkach pomocne może być usunięcie niektórych nagłówków warunkowych, jeśli nie są one absolutnie niezbędne dla żądania.

4. Zarządzanie pamięcią podręczną

Sprawdzenie pamięci podręcznej: Upewnij się, że na żądanie nie ma wpływu buforowany stan zasobu. W razie potrzeby wyczyść pamięć podręczną lub użyj nagłówków Cache-Control, aby ominąć pamięć podręczną.

5. Konfiguracja serwera

Sprawdzenie konfiguracji: Sprawdź, czy na serwerze istnieją jakieś specjalne reguły lub konfiguracje, które mogą prowadzić do tego problemu, zwłaszcza w związku z przetwarzaniem żądań warunkowych.

6. Komunikacja z deweloperem API/serwera

Dokumentacja i wsparcie: Jeśli problem nadal występuje, zapoznaj się z dokumentacją API lub serwera i, jeśli to konieczne, skontaktuj się z pomocą techniczną lub społecznością deweloperów w celu uzyskania dalszej pomocy.

7. Obsługa błędów w aplikacji

Solidna obsługa błędów: Zaimplementuj solidną obsługę błędów w swojej aplikacji, aby odpowiednio zareagować na kod statusu 412 Precondition Failed, np. poprzez ponowne wysłanie żądania z niestandardowymi nagłówkami lub poprzez powiadomienie użytkownika o błędzie.

8. Testowanie i monitorowanie

Kompleksowe testowanie: Przetestuj swoją aplikację w różnych warunkach, aby upewnić się, że poprawnie reaguje na błędy 412 Precondition Failed.

Monitorowanie: Użyj narzędzi monitorujących do wykrywania i analizowania takich błędów, abyś mógł proaktywnie reagować na problemy.

Jak stworzyć własną stronę błędu dla kodu statusu 412

Stworzenie własnej strony błędu 412 Precondition Failed jest stosunkowo proste zarówno w przypadku serwera "Apache" jak i "NGINX".

Apache Webserver

Serwer WWW "Apache" jest jednym z najczęściej spotykanych serwerów WWW w Internecie. Aby stworzyć własną stronę błędu 412 Precondition Failed w "Apache", należy dokonać następującej zmiany w poniższym pliku.

File: .htaccess
ErrorDocument 412 /errors/412.html

NGINX Webserver

Podobnie jak serwer internetowy "Apache", "NGINX" jest również szeroko stosowany w Internecie. Aby stworzyć własną stronę błędu 412 Precondition Failed w "NGINX", należy dokonać następującej zmiany w poniższym pliku.

File: sites-enabled/default
error_page 412 /412.html;
location = /412.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Zgodność kodu statusu 412 z przeglądarką

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Stałe w językach programowania

HttpStatusCode.PreconditionFailed
http.StatusPreconditionFailed
Response::HTTP_PRECONDITION_FAILED
httplib.PRECONDITION_FAILED
http.client.PRECONDITION_FAILED
http.HTTPStatus.PRECONDITION_FAILED
:precondition_failed

Kody podstatusów kodu statusu 412

Kody statusu sub są czysto techniczne i nigdy nie powinny być wysyłane do użytkownika. Na przykład, jeśli kod statusu 412.1 jest rzucany, może być rejestrowany, ale kod statusu 412 zostanie wysłany do użytkownika.:
412.0 Precondition failed
HTTP IIS, Nieoficjalne
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser jest entuzjastycznym twórcą stron internetowych z zamiłowaniem do kodów statusu HTTP.

LinkedInGitHub