527

Railgun Error

Nieoficjalne (Cloudflare)
Połączenie między Cloudflare a serwerem Railgun przerwane

Specyfikacja kodu statusu HTTP 527

prace w toku

Jak wyrzucić kod statusu 527 za pomocą PHP?

Aby wyrzucić na stronę internetową kod statusu HTTP 527, można użyć funkcji PHP http_response_code. Składnia jest następująca: http_response_code(527) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testowanie kodu 527 statusu HTTP

Aby móc wyświetlić kod statusu HTTP (w tym przypadku 527 Railgun Error) i inne informacje po stronie klienta, należy otworzyć konsolę programistyczną za pomocą F12. Następnie należy przejść do zakładki "Network". Teraz można otworzyć stronę, w zakładce "Network" powinna być widoczna strona (przykładowy index.php). Należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać sekcję Herder. Użytkownik zobaczy wtedy następujący wynik:

Kod statusu 527 Railgun Error
Przegląd
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=527
Status: 527 Railgun Error
Te: Network
Adres IP: XX.XX.XX.XX
Kod statusu 527 Railgun Error

Zgodność kodu statusu 527 z przeglądarką

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser jest entuzjastycznym twórcą stron internetowych z zamiłowaniem do kodów statusu HTTP.

LinkedInGitHub