497

HTTP Request Sent to HTTPS Port

Nieoficjalne (nginx)
na port HTTPS wysłano zwykłe żądanie HTTP

Specyfikacja kodu statusu HTTP 497

prace w toku

Źródło / Cytat z: Kod statusu 497 HTTP Request Sent to HTTPS Port HTTP jest określony przez sekcję Module ngx_http_ssl_module z HTTP NGINX.

Jak wyrzucić kod statusu 497 za pomocą PHP?

Aby wyrzucić na stronę internetową kod statusu HTTP 497, można użyć funkcji PHP http_response_code. Składnia jest następująca: http_response_code(497) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testowanie kodu 497 statusu HTTP

Aby móc wyświetlić kod statusu HTTP (w tym przypadku 497 HTTP Request Sent to HTTPS Port) i inne informacje po stronie klienta, należy otworzyć konsolę programistyczną za pomocą F12. Następnie należy przejść do zakładki "Network". Teraz można otworzyć stronę, w zakładce "Network" powinna być widoczna strona (przykładowy index.php). Należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać sekcję Herder. Użytkownik zobaczy wtedy następujący wynik:

Kod statusu 497 HTTP Request Sent to HTTPS Port
Przegląd
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=497
Status: 497 HTTP Request Sent to HTTPS Port
Te: Network
Adres IP: XX.XX.XX.XX
Kod statusu 497 HTTP Request Sent to HTTPS Port

Zgodność kodu statusu 497 z przeglądarką

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser jest entuzjastycznym twórcą stron internetowych z zamiłowaniem do kodów statusu HTTP.

LinkedInGitHub