306

Switch Proxy

Oficjalny Deprecated
Dostęp do zasobu można uzyskać tylko za pośrednictwem określonego proxy.

Specyfikacja kodu statusu HTTP 306

Kod statusu 306 Switch Proxy został zdefiniowany w poprzedniej wersji tej specyfikacji, nie jest już używany, a kod jest zarezerwowany.

.

Źródło / Cytat z: Kod statusu 306 Switch Proxy HTTP jest określony przez sekcję 6.4.6 z RFC 7231.

Protokół HTTP

prace w toku

Jak wyrzucić kod statusu 306 za pomocą PHP?

Aby wyrzucić na stronę internetową kod statusu HTTP 306, można użyć funkcji PHP http_response_code. Składnia jest następująca: http_response_code(306) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testowanie kodu 306 statusu HTTP

Aby móc wyświetlić kod statusu HTTP (w tym przypadku 306 Switch Proxy) i inne informacje po stronie klienta, należy otworzyć konsolę programistyczną za pomocą F12. Następnie należy przejść do zakładki "Network". Teraz można otworzyć stronę, w zakładce "Network" powinna być widoczna strona (przykładowy index.php). Należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać sekcję Herder. Użytkownik zobaczy wtedy następujący wynik:

Kod statusu 306 Switch Proxy
Przegląd
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=306
Status: 306 Switch Proxy
Te: Network
Adres IP: XX.XX.XX.XX
Kod statusu 306 Switch Proxy

Zgodność kodu statusu 306 z przeglądarką

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Stałe w językach programowania

Response::HTTP_RESERVED
:reserved
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser jest entuzjastycznym twórcą stron internetowych z zamiłowaniem do kodów statusu HTTP.

LinkedInGitHub