103

Early Hints

Oficjalny
Serwer przygotowuje odpowiedź

Ogólne wyjaśnienie kodu statusu 103

Wyobraź sobie, że idziesz do restauracji i zamawiasz menu. Zamiast czekać, aż całe menu zostanie podane od razu, kelner już podaje przystawkę, podczas gdy reszta jedzenia jest przygotowywana. Dzięki temu możesz już zacząć jeść, zamiast czekać bezczynnie.

Kod statusu 103 Early Hints Early Hints działa w ten sam sposób. Gdy serwer otrzymuje żądanie od przeglądarki, aby załadować stronę internetową, czasami może zająć trochę czasu, aby skompilować wszystkie potrzebne informacje. Zamiast zmuszać przeglądarkę do czekania, serwer może użyć kodu 103 Early Hints, aby podać "wczesne wskazówki" dotyczące zasobów, które zostaną wkrótce załadowane. Oznacza to, że przeglądarka może rozpocząć ładowanie niektórych części strony, takich jak arkusze stylów lub skrypty, nawet przed zakończeniem całej odpowiedzi serwera.

Ten rodzaj komunikacji sprawia, że ogólny czas ładowania strony internetowej jest bardziej wydajny i szybszy, ponieważ przeglądarka i serwer pracują w tym samym czasie, a nie jeden po drugim. To tak, jakby pracowali jako zespół, aby jak najszybciej przedstawić informacje użytkownikowi.

Kod statusu 103 Early Hints Early Hints jest więc narzędziem, które pomaga poprawić szybkość i wydajność Internetu. Chociaż może nie być tak dobrze znany jak inne kody, nadal odgrywa ważną rolę w uczynieniu sieci szybszym i płynniejszym doświadczeniem dla nas wszystkich.

Specyfikacja kodu statusu HTTP 103

Odpowiedź informacyjna HTTP-103 Early Hints może być wysyłana przez serwer, gdy jeszcze przygotowuje on odpowiedź, z podpowiedziami dotyczącymi zasobów, które serwer ma połączyć w ostatecznej odpowiedzi. Dzięki temu przeglądarka może rozpocząć wstępne ładowanie zasobów jeszcze przed przygotowaniem i wysłaniem przez serwer ostatecznej odpowiedzi. Odpowiedź Early Hint jest przeznaczona przede wszystkim do użycia z nagłówkiem Link, który określa zasoby do załadowania. Może również zawierać nagłówek Content-Security-Policy, który jest wymuszany podczas przetwarzania Early Hint. Serwer może wysłać wiele 103 Early Hints odpowiedzi, na przykład po przekierowaniu. Przeglądarki przetwarzają tylko pierwszą odpowiedź wczesnej podpowiedzi, a ta odpowiedź musi zostać odrzucona, jeśli żądanie powoduje przekierowanie cross-origin. Wstępnie załadowane zasoby z wczesnej podpowiedzi są efektywnie poprzedzone elementem head dokumentu, a następnie następują po nich zasoby, które są ładowane w ostatecznej odpowiedzi.

Źródło / Cytat z: Kod statusu 103 Early Hints HTTP jest określony przez sekcję 2 z RFC8297.

Protokół HTTP

Experimental

Jak wyrzucić kod statusu 103 za pomocą PHP?

Aby wyrzucić na stronę internetową kod statusu HTTP 103, można użyć funkcji PHP http_response_code. Składnia jest następująca: http_response_code(103) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testowanie kodu 103 statusu HTTP

Aby móc wyświetlić kod statusu HTTP (w tym przypadku 103 Early Hints) i inne informacje po stronie klienta, należy otworzyć konsolę programistyczną za pomocą F12. Następnie należy przejść do zakładki "Network". Teraz można otworzyć stronę, w zakładce "Network" powinna być widoczna strona (przykładowy index.php). Należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać sekcję Herder. Użytkownik zobaczy wtedy następujący wynik:

Kod statusu 103 Early Hints
Przegląd
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=103
Status: 103 Early Hints
Te: Network
Adres IP: XX.XX.XX.XX
Kod statusu 103 Early Hints

Zgodność kodu statusu 103 z przeglądarką

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera No
Safari No
Chrome Android Yes
Firefox for Android no data
Opera Android No
Safari on iOS No
Internet no data
WebView Android no data

Stałe w językach programowania

http.StatusEarlyHints
Response::HTTP_EARLY_HINTS
:early_hints
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser jest entuzjastycznym twórcą stron internetowych z zamiłowaniem do kodów statusu HTTP.

LinkedInGitHub