503

Service Unavailable

Oficjalny Kody podstatusów
usługa nie jest dostępna

Specyfikacja kodu statusu HTTP 503

Kod statusu 503 Service Unavailable wskazuje, że serwer nie jest obecnie w stanie obsłużyć żądania z powodu tymczasowego przeciążenia lub zaplanowanej konserwacji, która prawdopodobnie zostanie złagodzona po pewnym czasie. Serwer MOŻE wysłać pole nagłówkowe Retry-After, aby zasugerować klientowi odpowiednią ilość czasu, jaką powinien odczekać przed ponownym spróbowaniem żądania. Uwaga: Istnienie kodu statusu 503 Service Unavailable nie oznacza, że serwer musi go używać, gdy staje się przeciążony. Niektóre serwery mogą po prostu odmówić połączenia.

Źródło / Cytat z: Kod statusu 503 Service Unavailable HTTP jest określony przez sekcję 6.6.4 z RFC7231.

Jak wyrzucić kod statusu 503 za pomocą PHP?

Aby wyrzucić na stronę internetową kod statusu HTTP 503, można użyć funkcji PHP http_response_code. Składnia jest następująca: http_response_code(503) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testowanie kodu 503 statusu HTTP

Aby móc wyświetlić kod statusu HTTP (w tym przypadku 503 Service Unavailable) i inne informacje po stronie klienta, należy otworzyć konsolę programistyczną za pomocą F12. Następnie należy przejść do zakładki "Network". Teraz można otworzyć stronę, w zakładce "Network" powinna być widoczna strona (przykładowy index.php). Należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać sekcję Herder. Użytkownik zobaczy wtedy następujący wynik:

Kod statusu 503 Service Unavailable
Przegląd
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=503
Status: 503 Service Unavailable
Te: Network
Adres IP: XX.XX.XX.XX
Kod statusu 503 Service Unavailable

Jak stworzyć własną stronę błędu dla kodu statusu 503

Stworzenie własnej strony błędu 503 Service Unavailable jest stosunkowo proste zarówno w przypadku serwera "Apache" jak i "NGINX".

Apache Webserver

Serwer WWW "Apache" jest jednym z najczęściej spotykanych serwerów WWW w Internecie. Aby stworzyć własną stronę błędu 503 Service Unavailable w "Apache", należy dokonać następującej zmiany w poniższym pliku.

File: .htaccess
ErrorDocument 503 /errors/503.html

NGINX Webserver

Podobnie jak serwer internetowy "Apache", "NGINX" jest również szeroko stosowany w Internecie. Aby stworzyć własną stronę błędu 503 Service Unavailable w "NGINX", należy dokonać następującej zmiany w poniższym pliku.

File: sites-enabled/default
error_page 503 /503.html;
location = /503.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Zgodność kodu statusu 503 z przeglądarką

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Stałe w językach programowania

HttpStatusCode.ServiceUnavailable
http.StatusServiceUnavailable
Response::HTTP_SERVICE_UNAVAILABLE
httplib.SERVICE_UNAVAILABLE
http.client.SERVICE_UNAVAILABLE
http.HTTPStatus.SERVICE_UNAVAILABLE
:service_unavailable

Kody podstatusów kodu statusu 503

Kody statusu sub są czysto techniczne i nigdy nie powinny być wysyłane do użytkownika. Na przykład, jeśli kod statusu 503.1 jest rzucany, może być rejestrowany, ale kod statusu 503 zostanie wysłany do użytkownika.:
503.0 Application pool unavailable.
HTTP IIS, Nieoficjalne
503.2 Concurrent request limit exceeded
HTTP IIS, Nieoficjalne
503.3 ASP.NET queue full
HTTP IIS, Nieoficjalne
503.4 FastCGI queue full
HTTP IIS, Nieoficjalne

Artykuły na blogu

SEO i kody statusu HTTP: Kompleksowa analiza

Optymalizacja strony internetowej pod kątem wyszukiwarek (SEO) jest złożonym przedsięwzięciem. Jednym z często pomijanych, ale kluczowych aspektów dobrego rankingu są kody statusu HTTP. Te małe, tr...

Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser jest entuzjastycznym twórcą stron internetowych z zamiłowaniem do kodów statusu HTTP.

LinkedInGitHub