PHP

Język programowania

PHP jest od ponad dwóch dekad głównym trzonem wielu aplikacji internetowych. Nic więc dziwnego, że powstały metody i techniki radzenia sobie z niuansami komunikacji internetowej, w tym kodami stanu HTTP.

Znaczenie kodów stanu HTTP

Zanim zajmiemy się bardziej szczegółowo PHP, musimy wyjaśnić cel i znaczenie kodów stanu HTTP. Są one niezbędne do komunikacji między serwerem internetowym a przeglądarką, ponieważ informują o tym, co stało się z żądaniem.

Istnieje kilka klas kodów stanu:

 • 2xx (Sukces): Wskazuje, że żądanie zostało pomyślnie przetworzone.
 • 3xx (Przekierowanie): Wymaga dodatkowych działań w celu ukończenia żądania.
 • 4xx (Błąd klienta): Te kody wskazują na problem z żądaniem, często spowodowany błędem użytkownika.
 • 5xx (Błąd serwera): Oznacza, że serwer rozpoznał błąd lub nie jest w stanie spełnić żądania.

PHP i kody stanu: Przegląd historyczny

Na początku istnienia PHP, długo przed powstaniem frameworków i bogatych bibliotek, z którymi mamy do czynienia dzisiaj, programiści musieli polegać na podstawowych funkcjach języka do ustawiania kodów stanu HTTP. W tym przypadku centralną rolę odgrywała funkcja header().

Funkcja header() pozwala wysyłać surowe nagłówki HTTP. Ustawianie kodów stanu wyglądało następująco:

header('HTTP/1.0 404 Not Found');

Innym często używanym kodem stanu, który był ustawiany ręcznie, jest 301 - przekierowanie, które często jest stosowane w celach SEO:

header('HTTP/1.0 301 Moved Permanently');
header('Location: /new-url.php');

Jednak ten podejście miało różne wady:

 • Narażenie na błędy: Brakujący spacja, ...
 • Niezrozumiałość: Programiści musieli zapamiętywać lub sprawdzać dokładny ciąg HTTP dla każdego kodu stanu.
 • Niekonsekwencja: Różne serwery lub konfiguracje PHP mogły reagować inaczej, jeśli nagłówki nie były dokładnie sformatowane.

Ewolucja: Wprowadzenie funkcji http_response_code()

W miarę upływu czasu i rozwoju silnika PHP, społeczność PHP zrozumiała potrzebę uproszczenia tego procesu i zmniejszenia narażenia na błędy. Doprowadziło to do wprowadzenia funkcji http_response_code().

Ta funkcja pozwala na ustawienie kodu stanu HTTP za pomocą podania numeru kodu:

http_response_code(404);

Korzyści tej metody są oczywiste:

 • Prostota: Jest o wiele bardziej intuicyjna i mniej podatna na błędy ludzkie.
 • Elastyczność: Programiści nie muszą już martwić się o dokładną wersję protokołu HTTP ani dokładny tekst komunikatu statusu. PHP zajmuje się tym wewnętrznie.
 • Czytelność: Kod staje się bardziej przejrzysty i łatwiejszy do zrozumienia, zwłaszcza dla programistów, którzy są nowi w projekcie lub mają mniejsze doświadczenie z kodami stanu HTTP.

Dodatkowe ułatwienia w nowoczesnym PHP

Podczas gdy http_response_code() stanowi znaczną poprawę, wiele nowoczesnych frameworków i bibliotek PHP wprowadziło własne narzędzia i metody do obsługi kodów stanu HTTP. Oferują one często wyższe poziomy abstrakcji i dodatkowe funkcje pomocnicze.

Na przykład w frameworku Laravel:

return response('Not Found', 404);

Lub w frameworku Symfony:

return new Response('Not Found', 404);

Te nowoczesne frameworki i metody zapewniają jeszcze większą spójność, lepsze możliwości testowania i ściślejszą integrację z innymi częściami aplikacji internetowej.

Podsumowując, PHP przeszedł imponujący rozwój na przestrzeni lat: od podatnych na błędy i manualnych technik ustawiania kodów stanu HTTP do obecnie znacznie bardziej intuicyjnych i stabilnych metod.

Rekomendowane praktyki

 • Jasna logika: Upewnij się, że logika używana do wysyłania kodów stanu jest czytelna i łatwo zrozumiała. Unikaj głęboko zagnieżdżonych warunków, które mogą prowadzić do wielu możliwych kodów stanu.
 • Unikaj magii: Nie polegaj na frameworkach ani bibliotekach, aby automatycznie ustawiały kody stanu, chyba że dokładnie rozumiesz, jak i dlaczego to robią.
 • Dokumentacja: Zachowaj wewnętrzną dokumentację, która wyjaśnia, kiedy i dlaczego wysyłane są określone kody stanu.

Typowe problemy i rozwiązania

 • Headers already sent: Błąd ten występuje, gdy próbuje się wysłać nagłówek lub kod stanu po już wysłanej zawartości. Rozwiązaniem jest upewnienie się, że wszystkie wywołania header() lub http_response_code() są wykonywane przed jakąkolwiek zawartością wyjściową.
 • Nieprawidłowy kod: Szczególnie w przypadku starszych wersji PHP bez funkcji http_response_code(), łatwo jest niepoprawnie ustawić kod stanu. Ważne jest, aby znać dokładną składnię i znaczenie każdego kodu stanu.

Tworzenie własnych kodów stanu

Protokół HTTP definiuje zestaw standardowych kodów stanu przeznaczonych dla konkretnych sytuacji. Ale co, jeśli uważasz, że żaden z tych kodów dokładnie nie oddaje tego, co chciałbyś przekazać? Wówczas pojawia się pytanie, czy i jak można tworzyć własne kody stanu w PHP.

Jak to zrobić:

Technicznie rzecz biorąc, za pomocą funkcji header() możesz wysłać dowolny trzycyfrowy kod stanu wraz z wiadomością:

header('HTTP/1.1 599 Custom Status Message');

W tym przykładzie wysyłany jest kod stanu "599" z wiadomością "Custom Status Message".

Czy powinieneś to robić?

W ogólności nie zaleca się tworzenia własnych kodów stanu. Istnieje kilka powodów:

 • Standaryzacja: Standardowe kody stanu HTTP są zaprojektowane tak, aby obejmować szeroki zakres scenariuszy. Są one rozpoznawane na całym świecie i są zrozumiane przez wiele narzędzi, serwery proxy, boty i oczywiście przeglądarki. Własny kod stanu prawdopodobnie nie zostanie rozpoznany lub zostanie błędnie zinterpretowany przez większość tych narzędzi.
 • Zamieszanie: Własne kody stanu mogą wprowadzić zamieszanie u innych programistów lub systemów, które współdziałają z Twoją aplikacją.
 • Przyszłe konflikty: Istnieje ryzyko, że kod stanu, który zdefiniujesz, zostanie w przyszłości standaryzowany w specyfikacji HTTP, ale z innym znaczeniem. Może to prowadzić do nieoczekiwanych problemów.
 • Brak wsparcia: Niektóre systemy mogą nieprawidłowo reagować na nie standaryzowane kody stanu, traktując je po prostu jako "Błąd serwera wewnętrznego" lub wykazując inne nieoczekiwane zachowania.

Jeśli jednak uważasz, że istniejące kody stanu nie opisują dokładnie Twojej sytuacji, rozważ zamiast tego użycie własnych nagłówków lub szczegółowej wiadomości błędu w ciele odpowiedzi. Pozwala to na dostarczenie dodatkowych informacji bez naruszania znaczenia i jasności standardowych kodów stanu.

Mimo że PHP daje Ci możliwość tworzenia własnych kodów stanu, w większości przypadków najlepiej jest trzymać się ustanowionych, standardowych kodów.

Podsumowanie

Poprawna obsługa kodów stanu HTTP w PHP to zarówno sztuka, jak i nauka. O ile techniczne aspekty, takie jak właściwa składnia i funkcje, są stosunkowo proste w obsłudze, to właściwe zarządzanie kodami stanu w złożonych aplikacjach wymaga głębokiego zrozumienia zarówno protokołu HTTP, jak i specyficznych wymagań danej aplikacji. Programiści, którzy poświęcają czas na zrozumienie i opanowanie niuansów zarządzania kodami stanu, będą lepiej przygotowani do tworzenia solidnych, użytkownikom przyjaznych aplikacji internetowych.

PHP: header

header('HTTP/1.0 404 Not Found‘);   
header('HTTP/1.0 301 Moved Permanently‘);
header('Location: /new-url.php‘);

PHP: http_response_code