JavaEE 7

Środowisko programistyczne: JavaEE 7

JavaEE 7: Ogólne

Java EE to technologia, która szczególnie dobrze nadaje się do tworzenia aplikacji internetowych. Oferuje ona różne API i frameworki zaprojektowane specjalnie do tworzenia aplikacji internetowych. Niektóre z najważniejszych komponentów Java EE w odniesieniu do aplikacji internetowych to serwlety, JSP (JavaServer Pages), EJB (Enterprise Java Beans), JPA (Java Persistence API) i JSF (JavaServer Faces). Serwlety są podstawą aplikacji internetowych opartych na Javie. Otrzymują one żądanie z przeglądarki internetowej, wykonują przetwarzanie i wysyłają odpowiedź z powrotem do przeglądarki internetowej. JSP pozwala programistom tworzyć strony HTML z osadzonym kodem Java, który jest wykonywany w czasie rzeczywistym. EJBs są komponentami używanymi w aplikacji Java EE do przetwarzania złożonej logiki biznesowej i operacji dostępu do danych. JPA ułatwia zarządzanie danymi w aplikacji Java EE poprzez wykorzystanie obiektowego modelu danych. JSF to framework do tworzenia interfejsów użytkownika dla aplikacji internetowych. JSF dostarcza komponenty, które pozwalają programistom szybko i łatwo tworzyć interfejsy użytkownika.

JavaEE 7: HTTP Stałe

HttpServletResponse.SC_CONTINUE
HttpServletResponse.SC_SWITCHING_PROTOCOLS