499

Client Closed Request

Nieoficjalne (nginx)
klient zamknął żądanie zanim serwer mógł wysłać odpowiedź

Ogólne wyjaśnienie kodu statusu 499

Kod statusu HTTP 499 Client Closed Request to nieoficjalny kod statusu, który jest używany specjalnie przez serwer WWW nginx. Występuje, gdy klient (tj. przeglądarka lub inny program kliencki) kończy połączenie z serwerem, zanim serwer będzie w stanie w pełni przetworzyć żądanie i wysłać odpowiedź. Może się to zdarzyć z różnych powodów, takich jak anulowanie żądania przez użytkownika poprzez ponowne załadowanie strony lub kliknięcie innego łącza przed udzieleniem odpowiedzi przez serwer. Może to być również spowodowane problemami sieciowymi lub przekroczeniem limitu czasu klienta. Ponieważ jest to nieoficjalny kod statusu, nie jest on częścią standardowego protokołu HTTP, ale specyficzną implementacją nginx do oznaczania takich zdarzeń.

Specyfikacja kodu statusu HTTP 499

prace w toku

Źródło / Cytat z: Kod statusu 499 Client Closed Request HTTP jest określony przez sekcję 499 z HTTP NGINX.

Jak wyrzucić kod statusu 499 za pomocą PHP?

Aby wyrzucić na stronę internetową kod statusu HTTP 499, można użyć funkcji PHP http_response_code. Składnia jest następująca: http_response_code(499) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testowanie kodu 499 statusu HTTP

Aby móc wyświetlić kod statusu HTTP (w tym przypadku 499 Client Closed Request) i inne informacje po stronie klienta, należy otworzyć konsolę programistyczną za pomocą F12. Następnie należy przejść do zakładki "Network". Teraz można otworzyć stronę, w zakładce "Network" powinna być widoczna strona (przykładowy index.php). Należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać sekcję Herder. Użytkownik zobaczy wtedy następujący wynik:

Kod statusu 499 Client Closed Request
Przegląd
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=499
Status: 499 Client Closed Request
Te: Network
Adres IP: XX.XX.XX.XX
Kod statusu 499 Client Closed Request

Jak rozwiązać problem z kodem statusu 499?

Kod statusu HTTP 499 Client Closed Request, nieoficjalny kod statusu używany przez serwer WWW nginx, sygnalizuje, że klient zakończył połączenie, zanim serwer mógł w pełni przetworzyć żądanie. Zjawisko to można przypisać kilku przyczynom, które mogą leżeć zarówno po stronie klienta, jak i serwera.

Możliwe przyczyny:

  • Akcja użytkownika: Użytkownik anuluje żądanie, przeładowując stronę, przechodząc do innej strony lub zamykając przeglądarkę, zanim serwer będzie mógł odpowiedzieć.
  • Timeout po stronie klienta: Klient przesyła żądanie i czeka określony czas na odpowiedź. Jeśli serwer nie odpowie w tym czasie, klient anuluje żądanie.
  • Problemy sieciowe: Niestabilne połączenia sieciowe lub awarie mogą spowodować przerwanie połączenia między klientem a serwerem.
  • Przeciążenie serwera:Wysokie wykorzystanie serwera może wydłużyć czas przetwarzania żądań, co z kolei może prowadzić do przekroczenia limitu czasu po stronie klienta.

Rozwiązania:

  • Optymalizacja wydajności serwera:Ulepszenia konfiguracji serwera i sprzętu mogą pomóc w skróceniu czasu odpowiedzi. Obejmuje to skalowanie zasobów serwera, buforowanie treści i optymalizację zapytań do bazy danych.
  • Dostosowanie limitu czasu klienta: Rozszerzając wartości limitu czasu po stronie klienta, serwer może mieć więcej czasu na odpowiedź na żądania, zmniejszając ryzyko wystąpienia błędu 499 Client Closed Request.
  • Stabilizacja połączenia sieciowego: Sprawdzenie i ulepszenie infrastruktury sieciowej między klientem a serwerem może pomóc zminimalizować spadki połączeń.
  • Monitorowanie i rejestrowanie: Wdrożenie narzędzi do monitorowania i rejestrowania może pomóc zidentyfikować przyczyny 499 Client Closed Request błędów. Analizując dzienniki serwera, można odkryć i rozwiązać wąskie gardła lub źródła błędów.

Ważne jest, aby pamiętać, że kod stanu 499 Client Closed Request jest specyficzny dla nginx i dlatego wymaga specjalnej obsługi, która jest dostosowana do danego środowiska serwerowego i specyficznych wymagań aplikacji internetowej. Ścisła współpraca między programistami stron internetowych, administratorami sieci i administratorami serwerów ma kluczowe znaczenie dla znalezienia skutecznego rozwiązania problemu i poprawy doświadczenia użytkownika.

Zgodność kodu statusu 499 z przeglądarką

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser jest entuzjastycznym twórcą stron internetowych z zamiłowaniem do kodów statusu HTTP.

LinkedInGitHub