200

OK

Oficjalny
Żądanie zakończyło się sukcesem

Ogólne wyjaśnienie kodu statusu 200

Ten blok tekstowy jest niestety dostępny tylko w języku angielskim.

The HTTP status code 200 OK signals that the server has successfully processed the client's request and returned a correct response. This means that the web page or resource that the client requested was found and successfully transmitted. It is a standard status code used for successful requests.

Specyfikacja kodu statusu HTTP 200

Kod statusu 200 OK wskazuje, że żądanie zakończyło się sukcesem. Ładunek wysyłany w odpowiedzi 200 OK zależy od metody żądania. Dla metod zdefiniowanych w tej specyfikacji, zamierzone znaczenie ładunku może być podsumowane jako:

GET reprezentacja docelowego zasobu;

HEAD taka sama reprezentacja jak GET, ale bez danych reprezentacji;

POST reprezentacja statusu lub wyników uzyskanych z działania;

PUT, DELETE reprezentacja statusu działania;

OPTIONS reprezentacja opcji komunikacyjnych;

TRACE reprezentacja wiadomości żądania odebranej przez serwer końcowy.

Z wyjątkiem odpowiedzi na CONNECT, odpowiedź 200 OK zawsze ma ładunek, chociaż serwer źródłowy MOŻE wygenerować ciało ładunku o zerowej długości.Jeśli nie jest pożądany żaden ładunek, serwer źródłowy powinien wysłać 204 (No Content) zamiast. W przypadku CONNECT, nie jest dozwolony żaden payload, ponieważ udany wynik jest tunelem, który zaczyna się bezpośrednio po sekcji nagłówka odpowiedzi 200 OK. Odpowiedź 200 OK jest domyślnie buforowana; tj. o ile definicja metody lub jawne kontrole buforowania nie wskazują inaczej (patrz sekcja 4.2.2 [RFC7234]).

Źródło / Cytat z: Kod statusu 200 OK HTTP jest określony przez sekcję 6.3.1 z RFC7231.

Jak wyrzucić kod statusu 200 za pomocą PHP?

Aby wyrzucić na stronę internetową kod statusu HTTP 200, można użyć funkcji PHP http_response_code. Składnia jest następująca: http_response_code(200) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testowanie kodu 200 statusu HTTP

Aby móc wyświetlić kod statusu HTTP (w tym przypadku 200 OK) i inne informacje po stronie klienta, należy otworzyć konsolę programistyczną za pomocą F12. Następnie należy przejść do zakładki "Network". Teraz można otworzyć stronę, w zakładce "Network" powinna być widoczna strona (przykładowy index.php). Należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać sekcję Herder. Użytkownik zobaczy wtedy następujący wynik:

Kod statusu 200 OK
Przegląd
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=200
Status: 200 OK
Te: Network
Adres IP: XX.XX.XX.XX
Kod statusu 200 OK

Zgodność kodu statusu 200 z przeglądarką

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Stałe w językach programowania

http.StatusOK
Response::HTTP_OK
:ok
$this->response($data, HTTP_OK);

Artykuły na blogu

Kody statusu HTTP 200 OK i 201 Created: pomyślne, ale różniące się znaczeniem

Historia kodów statusu HTTP Historia kodów statusu HTTP sięga 1996 roku, kiedy to wprowadzenie protokołu HTTP 1.0 przyniosło kod statusu 200 OK. W tamtym czasie kod ten był używany do sygnalizowani...

Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser jest entuzjastycznym twórcą stron internetowych z zamiłowaniem do kodów statusu HTTP.

LinkedInGitHub