449

Retry With

Nieoficjalne (Microsoft Internet Information Services)
Kod statusu wskazuje, że żądanie nie może być zrealizowane, ponieważ klient nie dostarczył wystarczających informacji

Specyfikacja kodu statusu HTTP 449

Kod statusu 449 Retry With Retry With wskazuje, że żądanie nie może być spełnione, ponieważ klient nie dostarczył wystarczających informacji. Nowy kod statusu rozszerzenia jest zdefiniowany w następujący sposób (przy użyciu składni Augmented Backus-Naur Form (ABNF), jak określono w [RFC2616] sekcja 2.1).

Źródło / Cytat z: Kod statusu 449 Retry With HTTP jest określony przez sekcję 2.2.6 z HTTP IIS.

Jak wyrzucić kod statusu 449 za pomocą PHP?

Aby wyrzucić na stronę internetową kod statusu HTTP 449, można użyć funkcji PHP http_response_code. Składnia jest następująca: http_response_code(449) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testowanie kodu 449 statusu HTTP

Aby móc wyświetlić kod statusu HTTP (w tym przypadku 449 Retry With) i inne informacje po stronie klienta, należy otworzyć konsolę programistyczną za pomocą F12. Następnie należy przejść do zakładki "Network". Teraz można otworzyć stronę, w zakładce "Network" powinna być widoczna strona (przykładowy index.php). Należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać sekcję Herder. Użytkownik zobaczy wtedy następujący wynik:

Kod statusu 449 Retry With
Przegląd
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=449
Status: 449 Retry With
Te: Network
Adres IP: XX.XX.XX.XX
Kod statusu 449 Retry With

Jak rozwiązać problem z kodem statusu 449?

Ten kod stanu wskazuje, że żądanie powinno zostać wysłane ponownie z powodu brakującej części. IIS zwraca ten kod stanu, aby powiedzieć klientowi, aby ponowił żądanie z wymaganymi informacjami.

Postępuj zgodnie z poniższymi krokami, aby rozwiązać problem z kodem stanu HTTP IIS 449 Retry With:

 • Zidentyfikuj przyczynę: Przed rozwiązaniem problemu należy zrozumieć, dlaczego serwer zwraca ten kod stanu. Sprawdź treść odpowiedzi HTTP lub dzienniki serwera, ponieważ zazwyczaj zawierają one więcej informacji na temat brakującej lub nieprawidłowej części żądania.
 • Dodaj brakujące informacje: W zależności od przyczyny błędu 449 Retry With może być konieczne:
  • Dodanie lub zmiana określonego pola nagłówka.
  • Dodanie lub poprawienie niektórych danych w treści żądania.
  • Podanie innych wymaganych parametrów lub informacji uwierzytelniających.
 • Sprawdzenie strony klienta: Jeśli masz formularz internetowy lub aplikację, która wysyła żądania do serwera IIS, upewnij się, że wszystkie wymagane pola, nagłówki i informacje zostały wprowadzone i wysłane poprawnie.
 • Weryfikuj konfigurację serwera: Możliwe, że serwer IIS lub aplikacja na serwerze jest źle skonfigurowana i dlatego zwraca kod stanu 449 Retry With, nawet jeśli żądanie jest prawidłowe. Sprawdź ustawienia serwera, zwłaszcza ustawienia sprawdzania poprawności żądań, uwierzytelniania i autoryzacji.
 • Aktualizacja i poprawki: Upewnij się, że serwer IIS i wszystkie działające na nim aplikacje internetowe są aktualne. Czasami błędy mogą zostać naprawione przez aktualizacje lub poprawki.
 • Sprawdź zewnętrzne zależności: Jeśli twój serwer przekazuje żądania do innej usługi lub zależy od usługi zewnętrznej, sprawdź, czy ta usługa zewnętrzna działa poprawnie i dostarcza wymaganych informacji.
 • Restart klienta: Jeśli okaże się, że wszystko jest w porządku po stronie serwera, pomocne może być ponowne uruchomienie klienta (np. przeglądarki internetowej lub aplikacji). Skontaktuj się z pomocą techniczną: Jeśli wypróbowałeś wszystkie powyższe kroki, a problem nadal występuje, pomocne może być skontaktowanie się z pomocą techniczną firmy Microsoft lub używanego oprogramowania. Mogą oni mieć dodatkowe konkretne porady lub aktualizacje, które naprawią problem.

Pamiętaj, że kod statusu "Ponów próbę z" zwykle oznacza, że serwer prosi klienta o powtórzenie określonej czynności lub dostarczenie dodatkowych informacji. Zidentyfikowanie i dostarczenie tych brakujących informacji jest kluczem do rozwiązania problemu.

Zgodność kodu statusu 449 z przeglądarką

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser jest entuzjastycznym twórcą stron internetowych z zamiłowaniem do kodów statusu HTTP.

LinkedInGitHub