451

Unavailable For Legal Reasons

Oficjalny
Ze względów prawnych wniosek został odrzucony

Ogólne wyjaśnienie kodu statusu 451

Ten blok tekstowy jest niestety dostępny tylko w języku angielskim.

The HTTP status code 451 Unavailable For Legal Reasons is used to indicate that a resource is unavailable due to legal reasons. This may be the case, for example, if a government agency or court has ordered the removal of or access to a particular website or resource due to laws or regulations.

The HTTP status code 451 Unavailable For Legal Reasons can be used to indicate that a resource is unavailable due to the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR). The GDPR gives individuals the right to request that their personal data be deleted if it is no longer needed or has been unlawfully processed. If a company or organisation receives such requests and the resources in question are no longer available due to the GDPR, the HTTP status code 451 Unavailable For Legal Reasons can be used to indicate this.

Specyfikacja kodu statusu HTTP 451

Ten kod statusu wskazuje, że serwer odmawia dostępu do zasobu w konsekwencji żądania prawnego.

Serwer, o którym mowa, może nie być serwerem pochodzenia. Ten typ żądania prawnego zazwyczaj najbardziej bezpośrednio wpływa na działalność dostawców usług internetowych i wyszukiwarek.

Odpowiedzi wykorzystujące ten kod statusu POWINNY zawierać w treści odpowiedzi wyjaśnienie szczegółów żądania prawnego: strony je zgłaszającej, obowiązującego ustawodawstwa lub regulacji oraz tego, jakich klas osób i zasobów dotyczy.

Na przykład:

HTTP/1.1 451 Unavailable For Legal Reasons Unavailable For Legal Reasons
Link: ; rel="blocked-by"
Content-Type: text/html

Użycie kodu statusu 451 Unavailable For Legal Reasons nie implikuje ani istnienia, ani nieistnienia zasobu nazwanego w żądaniu. To znaczy, możliwe jest, że gdyby usunięto żądania prawne, żądanie zasobu nadal mogłoby się nie powieść.

Należy pamiętać, że w wielu przypadkach klienci nadal mogą uzyskać dostęp do odmówionego zasobu, korzystając z technicznych środków zaradczych, takich jak VPN lub sieć Tor.

Odpowiedź 451 Unavailable For Legal Reasons jest domyślnie buforowana, tj. o ile definicja metody lub jawne kontrole pamięci podręcznej nie wskazują inaczej; patrz [RFC7234].

Źródło / Cytat z: Kod statusu 451 Unavailable For Legal Reasons HTTP jest określony przez sekcję 3 z RFC7725.

Jak wyrzucić kod statusu 451 za pomocą PHP?

Aby wyrzucić na stronę internetową kod statusu HTTP 451, można użyć funkcji PHP http_response_code. Składnia jest następująca: http_response_code(451) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testowanie kodu 451 statusu HTTP

Aby móc wyświetlić kod statusu HTTP (w tym przypadku 451 Unavailable For Legal Reasons) i inne informacje po stronie klienta, należy otworzyć konsolę programistyczną za pomocą F12. Następnie należy przejść do zakładki "Network". Teraz można otworzyć stronę, w zakładce "Network" powinna być widoczna strona (przykładowy index.php). Należy ją zaznaczyć, a następnie wybrać sekcję Herder. Użytkownik zobaczy wtedy następujący wynik:

Kod statusu 451 Unavailable For Legal Reasons
Przegląd
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=451
Status: 451 Unavailable For Legal Reasons
Te: Network
Adres IP: XX.XX.XX.XX
Kod statusu 451 Unavailable For Legal Reasons

Jak stworzyć własną stronę błędu dla kodu statusu 451

Stworzenie własnej strony błędu 451 Unavailable For Legal Reasons jest stosunkowo proste zarówno w przypadku serwera "Apache" jak i "NGINX".

Apache Webserver

Serwer WWW "Apache" jest jednym z najczęściej spotykanych serwerów WWW w Internecie. Aby stworzyć własną stronę błędu 451 Unavailable For Legal Reasons w "Apache", należy dokonać następującej zmiany w poniższym pliku.

File: .htaccess
ErrorDocument 451 /errors/451.html

NGINX Webserver

Podobnie jak serwer internetowy "Apache", "NGINX" jest również szeroko stosowany w Internecie. Aby stworzyć własną stronę błędu 451 Unavailable For Legal Reasons w "NGINX", należy dokonać następującej zmiany w poniższym pliku.

File: sites-enabled/default
error_page 451 /451.html;
location = /451.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Zgodność kodu statusu 451 z przeglądarką

Chrome no data
Edge no data
Firefox no data
Opera no data
Safari no data
Chrome Android no data
Firefox for Android no data
Opera Android no data
Safari on iOS no data
Internet no data
WebView Android no data

Jaki wpływ na SEO ma kod statusu 451?

Po pierwsze, ważne jest, aby zrozumieć, że wyszukiwarki, zwłaszcza Google, nieustannie starają się zapewnić użytkownikom jak najlepsze wrażenia. Oznacza to, że stale dostosowują swoje algorytmy, aby promować wysokiej jakości, odpowiednie i dostępne treści. Kod statusu HTTP 451 Unavailable For Legal Reasons wysyła wyraźny sygnał do botów wyszukiwarek, że treść jest niedostępna z powodów prawnych.

Bezpośrednio po wdrożeniu kodu statusu 451 Unavailable For Legal Reasons, strony internetowe, które zwróciły ten kod, zostały obniżone w wynikach wyszukiwania lub całkowicie usunięte. Jest ku temu dobry powód: jeśli użytkownik kliknie link w wynikach wyszukiwania i dotrze do strony, która nie jest dostępna, prowadzi to do frustracji. Wyszukiwarki chcą uniknąć tego negatywnego doświadczenia użytkownika i dlatego negatywnie reagują na kod statusu 451 Unavailable For Legal Reasons.

Na dłuższą metę wielokrotne używanie kodu statusu 451 Unavailable For Legal Reasons dla różnych zasobów na stronie internetowej może prowadzić do tego, że wyszukiwarki będą klasyfikować tę stronę jako mniej wiarygodną lub mniej wartościową. To z kolei może wpłynąć na ogólną wydajność SEO witryny.

Kolejny pośredni efekt dotyczy linków zwrotnych. Linki z innych stron internetowych są ważnym czynnikiem w rankingach wyszukiwarek. Jeśli jednak fragment treści często zwraca kod stanu 451 Unavailable For Legal Reasons, strony internetowe, które łączyły się z tą treścią, mogą zdecydować się na usunięcie linku, aby nie wpływać na wrażenia użytkowników odwiedzających.

Istnieją jednak strategie, które właściciele witryn mogą wykorzystać, aby zminimalizować negatywny wpływ kodu statusu 451 Unavailable For Legal Reasons na SEO. Jedną z opcji jest zapewnienie jasnych i informacyjnych stron błędów, które wyjaśniają użytkownikom powód, dla którego treść jest niedostępna i oferują alternatywne zasoby lub sposoby działania.

Stałe w językach programowania

http.StatusUnavailableForLegalReasons
Response::HTTP_UNAVAILABLE_FOR_LEGAL_REASONS
:unavailable_for_legal_reasons
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser jest entuzjastycznym twórcą stron internetowych z zamiłowaniem do kodów statusu HTTP.

LinkedInGitHub