103

Early Hints

Oficiálna stránka
Server pripraví odpoveď

Všeobecné vysvetlenie stavového kódu 103

Predstavte si, že idete do reštaurácie a objednáte si menu. Namiesto toho, aby ste čakali, kým vám bude naservírované celé menu naraz, čašník vám už počas prípravy zvyšku jedla podá predjedlo. Vďaka tomu môžete namiesto nečinného čakania už začať jesť.

Stavový kód 103 Early Hints Early Hints funguje rovnako. Keď server dostane od vášho prehliadača požiadavku na načítanie webovej stránky, niekedy môže chvíľu trvať, kým zostaví všetky potrebné informácie. Namiesto toho, aby nechal prehliadač čakať, môže server použiť kód 103 Early Hints na poskytnutie "skorých nápovedí" o zdrojoch, ktoré budú čoskoro načítané. To znamená, že váš prehliadač môže začať načítavať určité časti stránky, napríklad súbory štýlov alebo skripty, ešte pred dokončením celej odpovede servera.

Tento druh komunikácie zefektívňuje a zrýchľuje celkový čas načítania webovej stránky, pretože prehliadač a server pracujú súčasne, a nie jeden po druhom. Akoby pracovali ako jeden tím, aby vám informácie prezentovali čo najrýchlejšie.

Stavový kód 103 Early Hints Early Hints je teda nástroj, ktorý pomáha zvyšovať rýchlosť a efektívnosť internetu. Aj keď možno nie je taký známy ako iné kódy, stále zohráva dôležitú úlohu pri zrýchľovaní a skvalitňovaní práce s webom pre nás všetkých.

Špecifikácia stavového kódu HTTP 103

Informačnú odpoveď HTTP-103 Early Hints môže server odoslať ešte počas prípravy odpovede s informáciami o zdrojoch, ktoré má server prepojiť v konečnej odpovedi. To umožňuje prehliadaču začať predbežné načítavanie zdrojov ešte pred tým, ako server pripraví a odošle konečnú odpoveď. Včasná nápovedná odpoveď je primárne určená na použitie so záhlavím Link, ktoré špecifikuje zdroje, ktoré sa majú načítať. Môže obsahovať aj hlavičku Content-Security-Policy, ktorá sa vynúti pri spracovaní Early Hint. Server môže poslať viacero 103 Early Hints odpovedí, napríklad po presmerovaní. Prehliadače spracúvajú len prvú odpoveď skorého upozornenia a táto odpoveď sa musí zahodiť, ak požiadavka vedie k presmerovaniu cez pôvod. Vopred načítané zdroje z včasného upozornenia sa v skutočnosti predradia do prvku head (hlavička) dokumentu a potom nasledujú zdroje, ktoré sa načítajú v konečnej odpovedi.

Zdroj / Citát z: Stavový kód HTTP 103 Early Hints je špecifikovaný v časti 2 časti RFC8297.

Protokol HTTP

Experimental

Ako vyhodiť stavový kód 103 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 103 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(103) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 103

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 103 Early Hints) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 103 Early Hints
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=103
Stav: 103 Early Hints
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 103 Early Hints

Kompatibilita stavového kódu 103 s prehliadačom

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera No
Safari No
Chrome Android Yes
Firefox for Android no data
Opera Android No
Safari on iOS No
Internet no data
WebView Android no data

Konštanty v programovacích jazykoch

http.StatusEarlyHints
Response::HTTP_EARLY_HINTS
:early_hints
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub