508

Loop Detected

Oficiálna stránka
Zistená slučka

Špecifikácia stavového kódu HTTP 508

Stavový kód 508 Loop Detected označuje, že server ukončil operáciu, pretože pri spracovaní požiadavky s

Zdroj / Citát z: Stavový kód HTTP 508 Loop Detected je špecifikovaný v časti 7.2 časti RFC5842.

Ako vyhodiť stavový kód 508 pomocou PHP?

Na vyhodenie stavového kódu HTTP 508 na webovej stránke možno použiť funkciu PHP http_response_code. Syntax je nasledovná: http_response_code(508) (PHP 5 >= 5.4.0, PHP 7, PHP 8)

Testovanie stavového kódu HTTP 508

Aby bolo možné zobraziť stavový kód HTTP (v tomto prípade 508 Loop Detected) a ďalšie informácie na strane klienta, je potrebné otvoriť vývojovú konzolu pomocou klávesu F12. Potom prejdite na kartu "Sieť". Teraz je možné otvoriť stránku, webová stránka (príklad index.php) by mala byť viditeľná na karte siete. Tú je potrebné vybrať a potom je potrebné vybrať sekciu Herder. Používateľovi sa potom zobrazí nasledujúci výsledok:

Stavový kód 508 Loop Detected
Prehľad
URL: https://http-statuscode.com/errorCodeExample.php?code=508
Stav: 508 Loop Detected
Tieto: Network
IP adresa: XX.XX.XX.XX
Stavový kód 508 Loop Detected

Ako vyriešim problém so stavovým kódom 508?

Stavový kód HTTP 508 Loop Detected zvyčajne vracia webový server, keď zistí, že požiadavka by spôsobila nekonečnú slučku. Ak sa zobrazí táto chyba, znamená to, že pravdepodobne došlo k problému s konfiguráciou vašej webovej lokality alebo s kódom, ktorý vykonáva váš webový server.

Aby ste chybu vyriešili, musíte najprv identifikovať príčinu problému. V súbore .htaccess môže byť chyba, ktorá spôsobuje nekonečnú slučku, alebo môže byť chyba v kóde vašej webovej lokality, ktorá spôsobuje, že sa určitá požiadavka posiela na server stále dokola.

Niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť na odstránenie chyby:

  1. Prekontrolujte súbor .htaccess: Ak v súbore .htaccess používate pravidlá prepisovania, dôkladne ich skontrolujte a uistite sa, že nespôsobujú nekonečnú slučku. Možno bude potrebné odstrániť alebo upraviť niektoré pravidlá, aby ste problém odstránili.skontrolujte kód vašej webovej stránky: Vyhľadajte v kóde svojej webovej lokality slučky alebo opakované požiadavky, ktoré môžu spôsobovať nekonečnú slučku. Po zistení problému kód zodpovedajúcim spôsobom upravte.
  2. Používajte ladiace nástroje: Na lokalizáciu problému použite ladiace nástroje, napríklad konzolu pre vývojárov prehliadača alebo funkcie zaznamenávania na webovom serveri. Skontrolujte výstup, aby ste zistili, ktoré požiadavky sa odosielajú stále dokola, a použite tieto informácie na identifikáciu problému.
  3. Kontaktujte poskytovateľa hostingu: Ak máte stále problémy s odstránením chyby, kontaktujte poskytovateľa hostingu alebo skúseného vývojára, ktorý vám pomôže problém vyriešiť.

Kontrolou .htaccess, kódu vašej webovej lokality a pomocou ladiacich nástrojov by ste mali byť schopní identifikovať a odstrániť chybu, ktorá spúšťa stavový kód HTTP 508 Loop Detected.

Ak do svojho .htaccess, spustí to stavový kód HTTP 508 Loop Detected.

súbor.htaccess
RewriteEngine On RewriteRule ^(.*)$ $1

Prosím netestujte v produktívnych prostrediach!

Ako vytvoriť vlastnú chybovú stránku pre stavový kód 508

Vytvorenie vlastnej chybovej stránky 508 Loop Detected je pomerne jednoduché v prípade webových serverov Apache aj NGINX.

Apache Webserver

Webový server Apache je jedným z najbežnejších webových serverov na internete. Ak chcete vytvoriť vlastnú chybovú stránku 508 Loop Detected v serveri "Apache", je potrebné vykonať nasledujúcu zmenu v nasledujúcom súbore.

File: .htaccess
ErrorDocument 508 /errors/508.html

NGINX Webserver

Podobne ako webový server Apache, aj NGINX je na internete široko používaný. Ak chcete vytvoriť vlastnú chybovú stránku 508 Loop Detected v serveri "NGINX", je potrebné vykonať nasledujúcu zmenu v nasledujúcom súbore.

File: sites-enabled/default
error_page 508 /508.html;
location = /508.html {
    root /usr/share/nginx/html;
    internal;
}

Kompatibilita stavového kódu 508 s prehliadačom

Chrome Yes
Edge Yes
Firefox Yes
Opera Yes
Safari Yes
Chrome Android Yes
Firefox for Android Yes
Opera Android Yes
Safari on iOS Yes
Internet Yes
WebView Android Yes

Konštanty v programovacích jazykoch

http.StatusLoopDetected
Response::HTTP_LOOP_DETECTED
:loop_detected

Príklad pre "požiadavku klienta" a "odpoveď servera" so stavovým kódom HTTP 508

Client request:

GET /recursive-resource.php HTTP/1.1
Host: www.example.org

Server response:

HTTP/1.1 508 Loop Detected
Content-Type: text/plain

Error: Infinite loop detected while processing the request for /recursive-resource.php.
Autor: Tony Brüser
Autor: Tony Brüser

Tony Brüser je nadšený webový vývojár so záľubou v stavových kódoch HTTP.

LinkedInGitHub